Zbieramy środki na nowy sztandar Związku!

W minionym roku obchodziliśmy 150-lecie powstania pierwszego gniazda „Sokoła” we Lwowie, w tym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (w czym „Sokół” także miał swój udział), a w przyszłym obchodzić będziemy 100-lecie powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Z tej okazji rozpoczęliśmy za pośrednictwem portalu zrzutka.pl zbiórkę środków na nowy sztandar Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Od teraz każde gniazdo, druh i sympatyk „Sokoła” może na stałe zapisać się w historii naszej organizacji, stając się fundatorem naszego nowego sztandaru.

Czym jest Sokół?

Pierwsze gniazdo polskiego „Sokoła” powstało 7 lutego 1867 r. we Lwowie, kilka lat po upadku powstania styczniowego. Później idea ta rozprzestrzeniła się na pozostałe zabory, przyczyniając się do narodzin i rozwoju masowego ruchu gimnastycznego w Polsce. Pod szyldem gimnastyki Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” prowadziło wielokierunkową działalność narodową, niepodległościową, paramilitarną i ogólnosportową (większość dyscyplin sportu w Polsce ma swoje korzenie w TG „Sokół”).

Sokoli w trakcie ćwiczeń z lancą

Godłem nowego stowarzyszenia był – i pozostaje nim do dziś – biały sokół na amarantowym tle w locie, trzymający w szponach ciężarki, który w trudnych czasach zaborów zastępował Polakom zdelegalizowane godło polskie – orła białego na czerwonym tle.

„Sokół” wykształcił wielu wybitnych żołnierzy, polityków i szerokie elity społeczeństwa polskiego. W szeregach sokolich znalazły się takie osobistości jak gen. Józef Haller, Roman Dmowski i Jan Paweł II. Ze swoja spuścizną w postaci uczestnictwa w formowaniu Błękitnej Armii, zorganizowania Harcerstwa Polskiego, powszechnego udziału członków „Sokoła” w powstaniu wielkopolskim oraz powstaniach śląskich oraz zapoczątkowaniem wielu dyscyplin polskiego sportu, a przede wszystkim wychowaniem licznych zastępów działaczy polskich, TG „Sokół” pozostaje jedną z najbardziej zasłużonych dla Polski organizacji.

Ćwiczenia gimnastyków z Rzeszowa

Zarówno w I jak i w II wojnie światowej „sokoli” stanęli w pierwszym szeregu w walce o niepodległość. Pomimo potężnych strat ludzkich, kadrowych i materialnych Towarzystwo wręcz samoczynnie odradzało się po obydwu wojnach światowych. Niestety w 1947 r. „Sokół” – bezprawną decyzją – został zdelegalizowany przez władze komunistyczne.

Ruch sokoli próbował kilkakrotnie odradzać się w trakcie „zawirowań” politycznych w PRL (m.in. w 1957 i 1981 r.). Jednak idea ta mogła zostać zrealizowana dopiero po okresie przemian ustrojowych roku 1989.

Reaktywowany 1 marca 1990 r. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce zrzesza aktualnie ponad 60 gniazd w kraju oraz na Ukrainie, Litwie i w Kanadzie. Tak jak dawniej propaguje sport, patriotyzm oraz codzienną rzetelną pracę dla Polski. Współcześnie coraz większą popularność zdobywają reaktywowane Polowe Drużyny Sokoła, których członkowie 100 lat temu odegrali wybitną rolę w zmaganiach o niepodległość Polski. Zawodnicy „Sokoła” stanowią trzon reprezentacji narodowej polskiej akrobatyki sportowej i gimnastyki artystycznej.

Do tej dumnej historii starają się nawiązywać współcześni działacze „Sokoła” oraz Związek Towarzystw Gimnastycznych w Polsce – będący jedynym w kraju prawowitym kontynuatorem i spadkobiercą przedwojennego polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.


Członkowie Polowych Drużyn Sokoła

Prace nad sztandarem

Nowy sztandar Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce ma powstać z okazji przypadającej w 2019 r. setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,  stając się zwieńczeniem działalności Sokolstwa w III RP.

W zależności od wielkości zebranych środków zaplanowaliśmy kilka etapów prac nad sztandarem:

Wykonamy sztandar z godłem Związku na głównym płacie.
Zapełnimy ozdobnikami tylną stronę sztandaru.
Naszyjemy na główny płat herby miejscowości gniazd związkowych.
Wyrobimy 2 szable dla pocztu sztandarowego.
Dla darczyńców przewidzieliśmy stosowne podziękowania za łączne kwoty przynajmniej:

5 zł – prześlemy podziękowania drogą mailową,
50 zł – prześlemy podziękowania drogą tradycyjną,
100 zł – otrzymasz pamiątkowy certyfikat,
500 zł – okolicznościowy grawerton,
1000 zł – Twój gwóźdź po wieczne czasy znajdzie się na naszym sztandarze (do tego grawerton).
Bierzemy pod uwagę sumę wpłat. Certyfikaty i grawertony zostaną rozdane przy okazji uroczystości poświęcenia sztandaru, na którą każdy z darczyńców zostanie na nie zaproszony. Nazwiska darczyńców znajdą się również w księdze pamiątkowej oraz na stronie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Sztandar zostanie poświęcony w trakcie uroczystej Mszy św. Wszyscy darczyńcy zostaną zaproszeni na tę uroczystość, gdzie otrzymają okolicznościowe grawertony i dyplomy.

ZBIÓRKĘ MOŻNA WESPRZEĆ POD LINKIEM: https://zrzutka.pl/nfemda

Pozdrawiamy sokolim czołem!

Zostaw komentarz

komentarzy