Zjazd delegatów i wybory nowych władz ZTG „Sokół” w Polsce!

11 września br. w Warszawie odbędą się wybory nowych władz Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Zjazd delegatów gniazd sokolich odbędzie się w Muzeum Niepodległości w Warszawie, 00-240 Warszawa al. Solidarności 62, Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów.

Porządek obrad:

 1. Powitanie delegatów i otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta
 3. Uchwalenie porządku obrad oraz uchwała o prawomocności zjazdu
 4. Sprawozdania zarządu za lata 2017-2021
 5. Sprawozdanie komendanta głównego PDS
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
 8. Prezentacja i uchwalenie zmian statutu
 9. Wybór nowych władz ZTG „Sokół” w Polsce
 10. Relacje międzynarodowe Związku
 11. Nagroda Srebrnego Sokoła
 12. Zaszczytna Odznaka Sokoła i regulamin Kapituły Orderu
 13. Sztandar Związku
 14. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski ZTG „Sokół” w Polsce w tenisie stołowym
 15. Regulamin Zarządu ZTG „Sokół”
 16. Ogólnopolski obóz gimnastyczny
 17. Ogólnopolski obóz Polowych Drużyn Sokoła
 18. XI Zlot Sokolstwa Polskiego w Rzeszowie
 19. Sprawozdanie z realizowanych przedsięwzięć, w tym z przygotowania Pamiętnika Sokolstwa Polskiego
 20. Uchwała reemigracyjna
 21. Uchwała dotycząca Programu Sokolstwa Polskiego na lata 2021-2025
 22. Przyjęcie, zawieszenia, wykluczenia gniazd
 23. Wolne głosy i wnioski

Zostaw komentarz

komentarzy