Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce 11 marca 2023 w Knurowie!

Zarząd ZTG „Sokół” w Polsce zgodnie z § 17 ust. 4 i 5 statutu ZTG „Sokół” w Polsce zwołuje na 11 marca 2023 r. Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce.

Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce odbędzie się w Knurowie w Klubie „Sztukateria”, ul. Kosmonautów 7A, Knurów 44-100. Obrady Rady rozpoczną się o godz. 11.00 (pierwszy termin). Drugi termin wyznacza się na godz. 11.15. Do udziału w Radzie upoważnione są gniazda będące członkami ZTG „Sokół” w Polsce. Do udziału w zjeździe zaprasza się wszystkie gniazda zainteresowane członkostwem w ZTG „Sokół” w Polsce.

Porządek obrad*:

 1. Powitanie delegatów i otwarcie obrad,
 2. Odśpiewanie hymnu „Sokoła”,
 3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta,
 4. Uchwalenie porządku obrad,
 5. Sprawozdania: a) prezesa b) skarbnika c) Komendanta PDS d) naczelnika,
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie sprawozdań,
 7. XX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski ZTG „Sokół” w tenisie stołowym,
 8. Działalność ogólnopolska Związku (współpraca z innymi organizacjami),
 9. Wręczenie nagród, odznaczeń i nominacji,
 10. Obóz Polowych Drużyn Sokoła,
 11. Przyjęcie nowych gniazd do ZTG „Sokół” w Polsce,
 12. XI Zlot Sokolstwa Polskiego,
 13. Propozycje zmian w statucie,
 14. Złota Księga Sokolstwa Polskiego,
 15. Program Rozwoju Sokolstwa Polskiego na lata 2023-2025
 16. Wolne głosy i wnioski.

*Do dnia Zjazdu Rady istnieje możliwość zgłaszania własnych propozycji dotyczących punktów obrad.

Zostaw komentarz

komentarzy