Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce!

W sobotę 25 stycznia 2020 r. do Warszawy zjadą się delegacje gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z całej Polski. Na ten dzień przewidziany jest coroczny Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce, podczas którego podsumowana zostanie całoroczna działalność Związku.

Zebranie władz Związku zaplanowano w gmachu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej* o godz. 12.00 (pierwszy termin). Drugi termin wyznacza się na godz. 12.15. Do udziały w Radzie upoważnione są gniazda będące członkami ZTG „Sokół” w Polsce. Władze zapraszają także wszystkie gniazda zainteresowane członkostwem oraz współpracą.

Program Zjazdu:

Rozpoczęcie obrad o godz. 12.00

 1. Powitanie delegatów i otwarcie obrad
 2. Odśpiewanie hymnu „Sokoła”
 3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta
 4. Uchwalenie porządku obrad
 5. Przyjęcie nowych gniazd do ZTG „Sokół” w Polsce
 6. Sprawozdania: a) prezesa b) wiceprezesa c) skarbnika d) Komendanta PDS e) przedstawiciela gniazd górnośląskich
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie sprawozdań
 8. Działalność ogólnopolska Związku (umowy, współpraca z innymi organizacjami)
 9. Relacje międzynarodowe Związku
 10. Wręczenie nagród, odznaczeń i nominacji
 11. Nagroda Srebrnego Sokoła
 12. Ogólnopolski obóz gimnastyczny
 13. Ogólnopolski obóz Polowych Drużyn Sokoła
 14. XI Zlot Sokolstwa Polskiego
 15. Wolne głosy i wnioski

*
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Sala im. Karola Beyera
ul. Skazańców 25
– wjazd z Wisłostrady (Wybrzeże Gdyńskie) kierunek południowy,
przez Bramę Bielańską (ul. Czujna),parking na terenie muzeum.
– dojazd komunikacją miejską: do stacji Metra „Plac Wilsona”
dalej autobus 185 do przystanku „Cytadela”
lub autobus 114 do przystanku „Centrum Olimpijskie” i ok. 5 min pieszo.
(Metro)
do stacji Metra „Dworzec Gdański” dalej tramwaj 1, 28, 41 do przystanku
„Most Gdański” i ok. 10 min pieszo

Istnieje możliwość bezpłatnego zwiedzania wystawy.

Zostaw komentarz

komentarzy