Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Rzeszowie

9 lutego 2019 r. w Rzeszowie odbył się zjazd delegatów gniazd sokolich z całej Polski. Rada ZTG „Sokół” w Polsce podjęła szereg uchwał dotyczących przyszłości organizacji, nadchodzących wydarzeń oraz kierunków działalności krajowej i międzynarodowej.

Delegaci gniazd sokolich z Rzeszowa (TG „Sokół” oraz PTG „Sokół” Uniwersytet Rzeszowski), Stalowej Woli, Mielca (PTG „Sokół 1893” oraz TG „Sokół”, Warszawy, Leszna, Krakowa, Bytomia, Katowic, Knurowa, Perkowa, Lublina i Strachociny zebrali się na Uniwersytecie Rzeszowskim 9 lutego 2019 r. Zjazd, którego gospodarzem był wiceprezes Związku druh Grzegorz Bielec, rozpoczął się o godz. 14.00 i z krótką przerwą trwał ponad 5 godzin.

Działalność Związku

Zebranie rozpoczęło ponad godzinne sprawozdanie prezesa Damiana Małeckiego z działalności zarządu Związku, który mówił m.in. o współpracy z 42 gniazdami z Polski oraz zagranicy w ciągu minionego roku. Następnie sprawozdania przedstawili druhowie: wiceprezes Grzegorz Bielec, skarbnik Wojciech Zrayko oraz druh Sławomir Czech, który przeczytał sprawozdanie pisemne nieobecnego komendanta głównego Polowych Drużyn Sokolich Marka Kasperskiego oraz przedstawił sytuację w ruchu sokolim na Górnym Śląsku.

Obrady Rady ZTG „Sokół” w Polsce

Uchwały i plany

Rada podjęła kilka istotnych dla Związku uchwał. Do najważniejszych zaliczyć należy te o organizacji obchodów 100. rocznicy powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, podpisaniu porozumień z innymi organizacjami o podobnym profilu, akceptacji kierunków polityki międzynarodowej Związku, ustanowieniu Nagrody Srebrnego Sokoła dla najaktywniejszych działaczy, a także o organizacji ogólnopolskich obozów gimnastycznych i proobronnych oraz o rozpoczęciu przygotowań do XI Zlotu Sokolstwa Polskiego, który planowany jest na 2021 r. w Rzeszowie.

W związku z planowanym zlotem zjazd delegatów poprzedziło spotkanie zarządu ZTG „Sokół” w Polsce z przedstawicielami władz Miasta Rzeszowa oraz rekonesans po mieście, który dla prezesa Damiana Małeckiego, sekretarz generalnej Haliny Cichockiej-Nowak, druha Adama Skorupinskiego i druha Rafała Gucińskiego zorganizował wiceprezes Grzegorz Bielec.

(dm)

Zostaw komentarz

komentarzy