Zlot Sokolstwa Polskiego w 60. rocznicę powstania pierwszego gniazda we Lwowie [Film z 1927 r.]

Zlot Sokolstwa Polskiego z okazji 60. rocznicy powstania pierwszego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie. Uroczystości odbyły się we Lwowie w dniach 4-5 czerca 1927 r.

Defiladę odebrał prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce hr Adam Zamoyski, który prezesował w latach 1923 – 1936. Prezes Adam Zamoyski jest widoczny w 00:17 sek. filmu. W związku z uroczystościami, „Sokół-Macierz” wysłał do wszystkich gniazd w Polsce zaproszenie do uczestnictwa w obchodach. W zlocie uczestniczyły gniazda z całego kraju oraz Oddział Konny „Sokoła”, który wzbudził ogromny entuzjazm społeczeństwa lwowskiego.

Zostaw komentarz

komentarzy