Zmarł Antoni Marcinek (1934-2018)

W wieku 83 lat zmarł Antoni Marcinek, wieloletni działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukówcu Górnym. Należał do grono najbardziej oddanych działaczy w kraju. Wielokrotnie reprezentował gniazdo podczas obrad Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Zasiadał też w Sądzie Honorowym ZTG „Sokół” w Polsce.

druh Antoni Marcinek

Antoni Marcinek (1934-2018)

Urodził się 25 grudnia 1934 r. w rodzinie Ludwika Marcinka i Gertrudy z domu Samol. Ojciec, który przed II wojną światową pełnił funkcję naczelnika Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukówcu Górnym, jako pierwszy opowiedział mu o „Sokole”. Jego mottem życiowym było wyniesione z domu hasło Bóg-Honor-Ojczyzna, które starał się wcielać w życie każdego dnia.

Po wojnie podjął naukę w bukówieckiej Szkole Powszechnej, którą ukończył w roku 1949. Naukę kontynuował w Gimnazjum Administracyjno-Handlowym w Lesznie, w którym po trzech latach zdał małą maturę. W 1953 r. zdobył średnie wykształcenie (z maturą) kończąc Technikum Handlowe w Lesznie. Od najmłodszych lat udzielał się społecznie. Przez wiele lat pracował jako księgowy, w tym czasie prowadził społecznie świetlicę i bibliotekę zakładową przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Krzycku Wielkim. Przez kilka lat prowadził kino zakładowe „Szarlotka” i kawiarnię. W 1959 r. poślubił Annę z domu Urbańczak, z którą miał trzech synów (Wojciecha, Pawła i Szymona). W latach 1959-1980 mieszkał w Krzycku Wielkim. Następnie przez resztę życia w Bukówcu. Przez wiele lat współpracował z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym (obecnie Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym) oraz z miejscowym proboszczem ks. Janem Górnym przy organizacji dziesiątek wydarzeń i uroczystości. Wcześniej udzielał się także w Krzycku Wielkim. W latach 1994-1998 był radnym gminy Włoszakowice. Mimo to nigdy nie należał do żadnej partii politycznej.

W 1990 r. był jednym ze współzałożycieli reaktywowanego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukówcu Górnym. W latach 1991-1997 pełnił funkcję prezesa gniazda, w następnych latach był zastępcą, a przez ostatnie lata skarbnikiem i głównym księgowym TG „Sokół” w Bukówcu. Swoim autorytetem i osobistym zaangażowaniem przyciągnął wielu nowych członków gniazda. Pomimo wieku pozostawał bardzo aktywny, m.in. osobiście uczestnicząc w dziesiątkach imprez i zawodów sokolich organizowanych na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Nigdy nie żałował własnego czasu i pieniędzy na organizowane przez TG „Sokół” imprezy (m.in. Bieg Sokoła, Dzień Sokoła, Bieg 24-godzinny, udział w delegacjach ze sztandarem).

Antoni Marcinek (ówczesny prezes gniazda) w towarzystwie przedwojennych druhów. Obchody 70-lecia TG „Sokół”, Bukówiec Górny 1991 r.

Przez kilkanaście lat pełnił funkcję nadzwyczajnego szafarza w miejscowej parafii pw. św. Marcina w Bukówcu Górnym. Od wielu lat był organizatorem bukówieckich pielgrzymek pieszych do Charbielina i Górki Duchownej, a także wyjazdów do sanktuariów w całej Polsce. Prowadził niejeden różaniec za zmarłych. W uznaniu jego szczególnych zasług dla Kościoła 2 czerwca 2018 r. arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, odznaczył  Antoniego Marcinka medalem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis.

Był osobą bardzo kontaktową, ale jednocześnie skromną. Powszechnie lubiany i szanowany. Uważał, że podstawą życia jest praca nad sobą. Będzie go nam brakować.

 

Damian Małecki/Szymon Marcinek

 

Zostaw komentarz

komentarzy