Zmarł druh Czesław Bernat

Dziś wieczorem w Poznaniu w wieku 77 lat odszedł druh Czesław Bernat, założyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Poznań-Rataje im. Franciszka Ratajczaka, były prezes Dzielnicy Wielkopolskiej, członek zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

dh Czesław Bernat

Dh Czesław Bernat (1940-2017)

Dnia 17 grudnia 2017 r. wieczorem po długiej chorobie zmarł Dh Czesław Bernat. Urodził się w 1940 r. w Poznaniu. Z zawodu technik mechanik. Wieloletni działacz Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, były prezes Dzielnicy Wielkopolskiej ZTG „Sokół” w Polsce, działacz sokoli i społeczny. Jego rodzice ojciec Stefan i mama Helena byli członkami „Sokoła” w Poznaniu, siostra mamy Stanisława była działaczką „Sokoła” na Jeżycach. Działaczami „Sokoła” byli też bracia mamy Maksymilian i Marcin Nowiccy. Jego dziadek Franciszek Nowicki brał czynny udział w zdobyciu lotniska na Ławicy podczas powstania wielkopolskiego.

W latach 1959 – 1961 służył w zasadniczej służbie wojskowej – Jednostka Obrony Powietrznej w Poznaniu. Ukończył Szkołę Podoficerską w Olsztynie i zdobył stopień kaprala, ukończył też kurs uzbrojenia w specjalności rusznikarz. Z zawodu był technikiem mechanikiem o specjalności obróbka skrawaniem. Pracował jako mistrz zmianowy i nastawiacz w Zakładach Metalurgicznych „Pomet”. W 1982 r. został zwolniony dyscyplinarnie z pracy za udział w akcji protestacyjnej wzywającej do uwolnienia więźniów politycznych, za co w następstwie otrzymał „wilczy bilet”. Pracował w Swarzędzu w firmie produkującej armaturę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Następnie podjął pracę w Poznaniu w firmie „Unikom” produkującej sprzęt maszyn spożywczych.

W „Sokole”

Dh Czesław Bernat od najmłodszych lat przebywał w środowisku sokolim. W latach 60-tych współpracował z dh. Przybylskim z Łazarza, który go przyjął do konspiracji sokolstwa w Poznaniu. W 1989 r. wstąpił do TG „Sokół” I Śródmieście w Poznaniu. Dh Czesław Bernat w 1992 r. wznowił działalność TG „Sokół” Poznań – Rataje i został jego prezesem. Gniazdo liczyło 134 sokołów i sokolic. W obszernych piwnicach 600 m2 pod sklepem spożywczym pod jego kierunkiem powstała Sokolnia, gdzie szkolił młodzież sokolą, powstały liczne sekcje sportowe. W Sokolni na Ratajach odbywały się spotkania i zebrania, w tym ogólnopolskie zebranie ZTG „Sokół” w Polsce. Dh Czesław Bernat razem z dh Stanisławem Staszewskim 30 czerwca 1996 r. jako przedstawiciele całego Sokolstwa Polskiego otrzymali na specjalnej audiencji w Watykanie Błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II, który przekazał je dla wszystkich Druhów i Druhen oraz Sokolstwa Polskiego. Na tą okoliczność została wykonana pamiątkowa pocztówka. Dh Czesław Bernat przez wiele lat pełni funkcję prezesa Dzielnicy Wielkopolskiej ZTG „Sokół” w Polsce oraz członek zarządu Związku. 8 grudnia 2012 r. został wybrany na funkcję sekretarza generalnego ZTG „Sokół” w Polsce. Wyszkolił liczne rzesze młodzieży sokolej, zorganizował niezliczoną liczbę imprez sportowych, osiedlowych i rekreacyjnych.

dh Czesław Bernat u Jana Pawła II

W życiu społecznym

Działał społecznie w organizacjach i klubach sportowych. Trenował boks w KS „Kolejarz” Poznań (1954 – 1956), potem w KS „Polonia” Poznań (1957 – 1959) od wagi koguciej do lekko średniej. W 1957 r. zdobył wicemistrza Okręgu Poznań w wadze półśredniej. Brał udział w walkach bokserskich w zwodach międzynarodowych w Berlinie – NRD i na Węgrzech. W latach 1980 – 2005 działał w NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym uczestniczył w manifestacjach antykomunistycznych, brał udział w akcjach plakatowych i protestach politycznych, kolportował bibułę. Po zwolnieniu dyscyplinarnym z pracy w „Pomet” był wielokrotnie przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa, nie podpisał jednak żądnej deklaracji współpracy z SB. Działał w „Ruchu Obrony Polski” premiera Jana Olszewskiego, włączył się w nurt pracy patriotyczno-narodowej. Pod koniec życia współpracował z Prawem i Sprawiedliwością (PiS). Uczestniczył w pielgrzymkach i manifestacjach w obronie Telewizji Trwam i Radia Maryja, budowy pomnika katyńskiego oraz akcjach ogólnopolskich i regionalnych. Działał w duszpasterstwie Parafii Św. Rocha i parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Uczestniczył w budowie Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Ratajach, wspierając budowę finansowo oraz fizycznie (wykonywał prace budowlane wspólnie z proboszczem ks. Jerzym Foltynem). Odznaczony Ryngrafem Rycerza Zakonu Rycerskiego ZTG ”Sokół”, „Zaszczytną Odznaką Sokoła” – został wpisany do Złotej Karty Sokolstwa Polskiego, Medalem Za Zasługi Dla Sokolstwa Polskiego, posiadał liczne dyplomy i wyróżnienia.

Czołem Drogi Druhu!
Dh Andrzej Bogucki
Bydgoszcz dnia 17.12.2017 r.

Zostaw komentarz

komentarzy