Zmiana na stanowisku komendanta Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie!

W trakcie wtorkowego zebrania zarządu na stanowisko Komendanta Polowej Drużyny Sokoła Leszno powołany został druh Ziemowit Ćwikliński. Druh Ziemowit objął funkcję po druhu Marku Kasperskim, który ma się skupić na działalności w Komendzie Głównej.

Zebranie zarządu TG „Sokół” w Lesznie. Od lewej stoją: Danuta Sołtysik, Dariusz Przybylski, Rafał Guciński, Halina Cichocka-Nowak, Ziemowit Ćwikliński, Damian Małecki
Foto. Agnieszka Łukanus

Nowy Komendant

Druh Ziemowit Ćwikliński jest członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie od 2015 roku. W tym samym roku wstąpił do Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie. W sierpniu 2018 r. ukończył szkolenie podstawowe w Wojskach Obrony Terytorialnej z wyróżnieniem, za co został uhonorowany w trakcie przysięgi, która odbyła się na leszczyńskim rynku. Od ponad roku występuje w roli instruktora Wojsk Obrony Terytorialnej. Na początku lutego 2020 r. druh Ćwikliński otrzymał awans na starszego szeregowego. W najbliższych tygodniach druh Ziemowit planuje poszerzyć współpracę z innymi organizacjami o zbliżonym profilu z Leszna i regionu. Przygotowuje też nowy program szkoleń, który będzie gotowy w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Przysięga na rynku w Lesznie, w trakcie której wyróżniony został druh Ziemowit Ćwikliński

Polowa Drużyna Sokoła w Lesznie powstała uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia we wrześniu 2014 r. Pierwotnie na jej czele stanął druh Łukasz Pacholski, którego kilka miesięcy później zastąpił Wojciech Szyguła (oficjalną nominację otrzymał 1 lutego 2016 r.). 19 marca 2015 miało miejsce pierwsze szkolenie, które odbyło się na poligonie w Wyciążkowie. Żołnierze jednostki wojskowej z Leszna przygotowali kilka stanowisk szkoleniowych, na których ćwiczyło blisko 30 osób. 21 kwietnia 2016 r. dowodzenie drużyną rozpoczął Marek Kasperski, który pełnił tę funkcję do 3 marca 2020 r., kiedy na stanowisku zastąpił do Ziemowit Ćwikliński. Z szeregów Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie wyszło co najmniej 2 funkcjonariuszy policji, funkcjonariusz służby więziennej, 4 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i 3 żołnierzy zawodowych.

Druh Damian Małecki, prezes TG ‚Sokół” w Lesznie wręcza nominację Markowi Kasperskiemu na funkcję Komendanta Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie, 21 kwietnia 2016 r.

POLOWA DRUŻYNA SOKOŁA

Polowa Drużyna Sokoła to grupa ochotników/pasjonatów, która ma stanowić w przyszłości Oddział Obrony Terytorialnej. Szkolimy się do wykonywania zadań parawojskowych, parapolicyjnych oraz paramedycznych. Ściśle współpracujemy z wojskiem oraz organizacjami o charakterze proobronnym. Polowa Drużyna Sokoła została oficjalnie powołana przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie 15 września 2014 r. Od tej pory na czele PDS stał naczelnik „Sokoła” druh Łukasz Pacholski. Od 1 lutego 2016 r. na czele Polowej Drużyny Sokoła stoi Komendant mianowany przez zarząd TG „Sokół”. Od 3 marca 2020 r. funkcje Komendanta pełni druh Ziemowit Ćwikliński.

Pierwsze wspólne szkolenie z leszczyńską jednostką. Z lewej widoczni Łukasz Pacholski, pierwszy dowódca drużyny oraz Wojciech Szyguła, pierwszy Komendant.

PDS jest organizacją proobronną, mającą na celu propagowanie patriotyzmu poprzez szkolenia militarne oraz propagowanie wiedzy militarnej. Za nasze cele stawiamy sobie zdobywanie i doskonalenie wiedzy w temacie umiejętności bojowych, survivalowych, sanitarnych, strzelectwa taktycznego oraz doskonalenie sprawności fizycznej, pomoc w uzyskaniu umiejętności i atrybutów przydatnych ludziom wiążącym swoją przyszłość z wojskiem, budowanie przyjaźni i współpracy wśród organizacji patriotycznych, paramilitarnych oraz sportowych, organizowanie i wspieranie imprez paramilitarnych, strzeleckich i patriotycznych.

Treningi polegają w większości na doskonaleniu wiedzy nabytej od profesjonalistów na kursach i szkoleniach. Składają się na nie głównie marsze kondycyjne, marsze ubezpieczone, drille taktyczne i techniczne, ćwiczenia siłowe i wydolnościowe, szkolenia teoretyczne, ćwiczenia przedmedyczne. Wymogi jakie trzeba spełniać by dołączyć do SDPS to: ukończone 18 lat, posiadanie munduru wojskowego i butów za kostkę oraz posiadanie repliki broni (Broń pozbawiona cech strzeleckich, replika ASG bądź gumikałach). Dalsze wyposażenie taktyczne wymagane w zależności od potrzeb szkoleń, kursów, dłuższych manewrów.

Zostaw komentarz

komentarzy