O nas

O redakcji

W 2013 r. podjęliśmy decyzję o utworzeniu pierwszego portalu internetowego w całości poświęconego historii i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Druhowie z ponad 70 gniazd działających w Polsce i za granicą tworzą go z myślą o naszych działaczach i sympatykach, którzy coraz częściej szukają informacji na temat „Sokoła” w internecie.

Pamiętając o wielkich zasługach „Sokoła” dla sprawy polskiej, będziemy częściej niż inni, publikować artykuły historyczne oraz filmy archiwalne związane z historią TG „Sokół”. Jednak „Sokół” to nie tylko historia.

W Polsce i za granicą działa obecnie około 70 gniazd „Sokoła”, których działalność jest znana i doceniana w środowisku lokalnym, w mniejszym stopniu działalność „Sokoła” znana jest opinii publicznej w Polsce. Z zamiarem przybliżenia wszystkim tej działalności będziemy informować o sokolich wydarzeniach na terenie kraju, ale także w gniazdach za granicą (m.in. na Litwie, Ukrainie, w Kanadzie i Białorusi). Na łamach naszego portalu nie zabraknie zdjęć, filmów, relacji oraz wywiadów z najbardziej zaangażowanymi działaczami . Postaramy się nie pominąć nikogo i na bieżąco informować o wszystkich mniejszych i większych uroczystościach organizowanych przez ogólnopolskie związki sokole – Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce oraz całą rzeszę gniazd pozostających poza oficjalnymi strukturami.

Naszym wspólnym marzeniem jest, aby portal wSokole.pl stał się kontynuatorem głównego organu prasowego polskiego Sokolstwa – „Przewodnika Gimnastycznego Sokół” oraz innych regionalnych czasopism sokolich. Portal wSokole.pl prowadzi działalność non profit, jego istnienie opiera się wyłącznie na społecznej pracy członków redakcji i gniazd sokolich, którzy dostarczają relacje i zdjęcia, dlatego bardzo ważne jest, aby powiększało się grono redaktorów i korespondentów portalu. Z tego miejsca zachęcamy wszystkich, którzy mają zapał do szerzenia idei sokolej, aby korzystali z możliwości, jakie daje portal wSokole.pl!

Z sokolimi pozdrowieniami

redakcja portalu wSokole.pl

l

logo-sokolstwo-polskie

2 thoughts on “O nas

    1. Zachęcamy do skorzystania z naszej zakładki Gniazda sokole w Polsce, w której znajdzie Pan adresy e mail oraz numeru telefonów do wszystkich działających w Polsce i za granicą gniazd TG „Sokół”. Pozdrawiamy sokolim czołem!

Dodaj komentarz