Druh Dawid Hawryluk wyróżniony!

Druh Dawid Hawryluk, prezes TG „Sokół” w Knurowie został uhonorowany medalem „Pro Patria”. Odznaczenie odebrał dzisiaj podczas uroczystości w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Druh Dawid Hawryluk w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

W 2018 roku reaktywował Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Knurów i stanął na jego czele. Nieprzerwanie pozostaje jego prezesem do dnia dzisiejszego. Aktywna działalność skutkowała wyborem 11.09.2021 na funkcję skarbnika zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Należy również do Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokoła, w której pełni funkcję zastępcy Komendanta. Za aktywność w PDS był wielokrotnie wyróżniany. Prowadzi również Polową Drużynę Sokoła w Knurowie. Brał udział i organizował różnego rodzaju szkolenia proobronne głównie z technik posługiwania się bronią i ratownictwa medycznego. Posiada uprawnienia Instruktora Strzelectwa Sportowego oraz Prowadzącego Strzelanie, co wykorzystuje do przekazywania wiedzy na organizowanych szkoleniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Druh Dawid Hawryluk z żoną Dominiką Hawryluk

Prowadzi również szkolenia medyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz na obozach, a także dla harcerzy. Od 2020 roku wraz z Stowarzyszeniem Patriotyczny Kędzierzyn Koźle na trasie Kędzierzyn – Góra Św. Anny organizuje marsze patriotyczne poświęcone pamięci Powstań Śląskich. W 2021 roku zapoczątkował organizację Biegu Wilczym Tropem w Zabrzu ku pamięci Żołnierzy Wyklętych i co roku jako knurowski „Sokół” są jego współorganizatorem.

Jest współorganizatorem różnego rodzaju zbiórek charytatywnych m.in. dla rodaków żyjących na Kresach wschodnich. Do tej pory były to akcje takie jak min „Jeden Naród Ponad Granicami”, „Rodacy Bohaterom”, „Paczka Dla Bohatera” czy „Szlachetna Paczka”. Bierze udział w różnych uroczystościach poświęconych ważnym dla Polski datom historycznym mającym na celu upamiętnienie walk o niepodległość.

Zostaw komentarz

komentarzy