Szkolenie Komendy Głównej w Knurowie!

W minioną sobotę Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Knurowie gościło Komenda Głównego Polowych Drużyn Sokoła druh Mateusza Derylaka.

Ćwiczenie walki z użyciem noża

Druh Komendant Derylak wizytował szkolenie dotyczące obrony przed napastnikiem z ostrym narzędziem oraz zajęcia z posługiwania się nożem w walce. Po treningu uczestnicy zajęć udali się na wspólne morsowanie, co oficjalnie rozpoczęło sezon hartowania w knurowskim gnieździe „Sokoła”.

Wizyta była planowana od miesięcy, jednak ze względu na ograniczenia wprowadzone na terenie kraju nie mogła odbyć się wcześniej. Na zakończenie dnia Komendant Główny PDS mianował druha Dawida Hawryluka, prezesa TG „Sokół” w Knurowie na stopień Drużynowego PDS oraz wyróżnił listami gratulacyjnymi trzech najaktywniejszych druhów.

Nominacja wystawiona przez Komendanta Mateusza Derylaka dla druha Dawida Hawryluka

Organizatorem szkoleń była grupa EDC Combat – Strzelnica ASG Knurów Ćwiczeniom przyglądał się komendant Mateusz Derylak z Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokolich

Zostaw komentarz

komentarzy