Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Warszawie im. gen. Józefa Hallera odznaczone Krzyżem Służby Niepodległości!

13 grudnia 2023 roku na terenie więzienia mokotowskiego w Warszawie odbył się zlot formacji niepodległościowej, czyli opozycjonistów ze środowisk niepodległościowych. Ważnym momentem było uroczyste wręczenie Krzyży Służby Niepodległości. Wśród wyróżnionych znalazło się warszawskie gniazdo TG „Sokół”.

„Sokół” warszawski jest pierwszym gniazdem, któremu po 50 latach przerwy udało się wznowić działalność i zarejestrować się już 10 stycznia 1989 roku. Jest współzałożycielem odbudowanego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Ponadto uhonorowano osoby zasłużone: księdza biskupa prof. Michała Janochę, prof. dr. hab. Wojciecha Roszkowskiego, artystę Andrzeja Rosiewicza, Barbarę Dobrzyńską i Iwonę Krupińską. Udekorowano również sztandar: Stowarzyszenia Niezłomni.

Druhowie gniazda warszawskiego Zbigniew Okorski (drugi od prawej) i Bogusław Szymański (pierwszy od prawej)

Krzyż Służby Niepodległości nawiązuje do tradycji przedwojennego Krzyża i Medalu Niepodległości ustanowionego rozporządzeniem Prezydenta RP 29 października 1930 roku. Krzyż Służby Niepodległości utworzono 17 września 2020 roku na II Zjeździe Formacji Niepodległościowej. W skład kapituły weszli między innymi: sędzia Bogusław Nizieński – honorowy przewodniczący kapituły, Tadeusz Stański – przewodniczący kapituły, Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska – sekretarz, ksiądz prałat Józef Maj, prof. Romuald Szeremietiew, prof. Wiesław Wysocki, prof. Paweł Bromski i inni.

Dewizą odznaczenia jest zawołanie „Za Niepodległą, za Niezawisłą”

Krzyże nadawane są działaczom niepodległościowej opozycji antykomunistycznej oraz osobom fizycznym i prawnym w szczególny sposób wspierającym działalność Formacji Niepodległościowej.

Zostaw komentarz

komentarzy