Turniej dla dzieci i młodzieży z okazji 130 lecia „Sokoła” w Wadowicach i 150-lecia Sokolstwa Polskiego!

W ostatnich tygodniach 2017 r. na terenie powiatu wadowickiego (województwo małopolskie) odbył się już po raz 21. turniej o Najsprawniejszego Ucznia i Uczennicę powiatu wadowickiego. Pomysłodawcą tej imprezy był w 1997 r. druh dr hab. Andrzej Nowakowski. W turnieju zorganizowanym dla uczczenia 130-lecia powstania TG „Sokół” w Wadowicach oraz 150-lecia założenia pierwszego gniazda „Sokoła” we Lwowie wzięło udział około 160 zawodników.

Uczestnicy zawodów

Zawody

Tegoroczna edycja turnieju obejmowała dzieci młodsze (klasy IV-V), dzieci starsze (klasy VI-VII), gimnazjalistów (klasy II-III gimnazjów) oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie w czterech edycjach wzięło udział około 160 uczniów z ponad 20 szkół. Protektorat nad turniejem objęły władze samorządowe powiatu wadowickiego oraz poszczególnych gmin. Zawody odbyły się kolejno: w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Stryszowie, w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, w Zespole Szkół nr 1 w Choczni koło Wadowic oraz w Zespole Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie.

150 lat „Sokoła”

Myślą przewodnią turnieju było uczczenie 150-lecia założenia „Sokoła” w Polsce oraz 130-lecie powstania sokolstwa w Wadowicach i powicie wadowickim. Przed przystąpieniem do rywalizacji na gimnastycznym torze przeszkód uczestnicy wysłuchali wprowadzenia o historii sokolstwa i jego dzisiejszych celach i założeniach ideowych, które przedstawił druh Andrzej Nowakowski, a następnie wszyscy w postawie „na baczność” wysłuchali Hymnu „Sokoła”, odtworzonego z Internetu. Warto zauważyć, że w roku jubileuszowym dla „Sokoła” do turnieju zgłosiły się szkoły, które poprzednio nie brały w nim udziału. Świadczy to o rosnącej popularności idei sokolej wśród młodych ludzi.

Czołem!
dh Andrzej Nowakowski

Foto.: Andrzej Nowakowski

Zostaw komentarz

komentarzy