Wernisaż wystawy „Ramię krzep – Ojczyźnie służ” [nasza relacja]

W piątek, 16 września br. w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odbył się wernisaż wystawy „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce / „Strengthen Your Arm – Serve Your Homeland”. 135th Anniversary of the Polish Falcons in America. Wystawa została przygotowana przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w oparciu o zbiory, które w 2019 r. przekazało do Polski Sokolstwo Polskie z Ameryki (Polish Falcons of America).

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce reprezentowali druhowie: prezes Damian Małecki, wiceprezes dr Grzegorz Bielec, sekretarz generalny Halina Cichocka Nowak oraz członkowie zarządu Zbigniew Okorski (prezes honorowy ZTG „Sokół” w Polsce) oraz Michał Zduńczyk (prezes TG „Sokół” II Warszawa-Radość. Gościem specjalnym był Timothy Kuzma, prezes Polish Falcons of America oraz członkowie „Sokoła” z USA.

Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezydent RP Andrzej Duda. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Na sali obecni byli prezes IPN Karol Nawrocki, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Ponadto listy do uczestników uroczystości skierowali: Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Gospodarzem uroczystości było Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce z dyr. Iwoną Stefaniak na czele.

Otwarcie wystawy uświetniły występy instrumentalne, deklamacja wiersza oraz śpiewy. Jednym z zaprezentowanych utworów był „Marsz sokołów”, hymn Sokolstwa Polskiego.

Po przemówieniach prezesa Nawrockiego oraz Timothy’ego Kuzma, który przedstawił dzieje Sokolstwa Polskiego w Ameryce, miało miejsce oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Przewodnikiem po ekspozycji była dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk oraz Grzegorz Trzyna. Na ekspozycji znalazły się m.in. liczne fotografie, ale także pamiątki po znanych sportowcach Henryku Chmielewskim, Stanisławie Walasiewicz i Stan Musial. Wraz z ekspozycją w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce przygotowana została wystawa plenerowa, która obecnie prezentowana jest na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W przyszłości planowane jest pokazywanie wystawy w różnych częściach kraju. Wystawa jest dwujęzyczna, co ma pozwolić na zapoznanie się z historią organizacji jak najszerszemu gronu turystów.

Po oprowadzaniu kuratorskim miały miejsce pokazy gimnastyczne, które przygotowane zostały przez druha Grzegorza Bielca oraz członków gniazda rzeszowskiego. Na terenie muzeum obecni byli również druhowie z Lublina, którzy przygotowali stoisko z bronią dla zainteresowanych. Broń prezentowali druhowie Wojciech Mielniczenko i Robert Król.

Warto w tym miejscu podkreślić jednoznacznie pozytywną i decydującą rolę dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Marzy Kruk, która nie tylko objęła zbiory Sokolstwa Polskiego z USA opieką, ale także przyczyniła się do powstania wystawy w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego oraz wystawy planszowej.

(dm)

Pełny zapis uroczystości poniżej:

Foto. Halina Cichocka-Nowak

Zostaw komentarz

komentarzy