Za nami zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce!

W piątek, 8 grudnia 2023 r. w Brodnicy odbył się zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce. Najważniejsza decyzją zjazdu była uchwała o organizacji XI Zlotu Sokolstwa Polskiego w Brodnicy w czerwcu 2025 r.

Zjazd, który odbywał się w dniu obchodów 110-lecia gniazda TG „Sokół” w Brodnicy, poświęcony był organizacji XI Zlotu Sokolstwa Polskiego w Brodnicy w czerwcu 2025, dlatego poprzedziło go spotkanie władz ZTG „Sokół” w Polsce z Burmistrzem Brodnicy Jarosławem Radaczem, który bardzo życzliwie odniósł się do pomysłu organizacji Zlotu Sokolstwa Polskiego w 2025 roku.

Druhna Halina Cichocka-Nowak, sekretarz generalny ZTG „Sokół” w Polsce

Wieczorem decyzję o organizacji zlotu jednogłośnie potwierdził zjazd delegatów. Dzięki tej decyzji jest już pewne, że Zlot Chrobrowski odbędzie się w czerwcu 2025 roku w 1000. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego! Będzie to pierwsze takie wydarzenie od ponad 20 lat. Na komandora zlotu, czyli osobę, której podlegają w sprawach organizacyjnych wszyscy uczestnicy zlotu, wybrano druhnę Katarzynę Brózdę. W pierwszym etapie przygotowań tworzony jest program wydarzenia, który przedstawiony zostanie po złożeniu propozycji przez wszystkich zainteresowanych.

W trakcie zjazdu obszerne sprawozdania złożyli druhowie: prezes Damian Małecki, wiceprezes Kazimierz Murasiewicz, sekretarz Halina Cichocka-Nowak, skarbnik Dawid Hawryluk, naczelnik Katarzyna Brózda i komendant główny Adam Burdzy.

Ponadto dyskutowano nad udziałem polskiej delegacji w przyszłorocznym XVII Wszechsokolim Zlocie w Pradze. Już wiemy, że na zlot w 2024 r. w Czechach wybierze się najprawdopodobniej najliczniejsza delegacja od lat.

W dalszej części obrad decyzją władz Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce druh insp. PDS Adam Burdzy otrzymał nominację na Komendanta Głównego Polowych Drużyn Sokoła w Naczelnej Komendzie Polowych Drużyn Sokolich. Było to przedłużenie misji, jaką w październiku 2022 r. otrzymał od Zarządu ZTG „Sokół” w Polsce w Zakopanem.

Druh Adam Burdzy, nowy komendant główny PDS w towarzystwie druhny naczelnik Katarzyny Brózdy

Zgodnie potwierdzono kontynuację Międzynarodowych Mistrzostw Polski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Tenisie Stołowym. Zawody w 2024 roku, dzięki uprzejmości gniazda TG „Sokół” ze Zgierza na czele z prezesem druhem Marcinem Szymke, odbędą się 20 kwietnia w Zgierzu.

Dodatkowo ustalono wysokość nowej składki członkowskiej, która wynosić będzie od gniazda 250 zł rocznie. Ponadto przyjęto nowe gniazda do ZTG „Sokół” w Polsce oraz usunięto poprzednio nieaktywne lub których status był niejasny. W związku z tym w pierwszych tygodniach 2024 r. druh skarbnik Dawid Hawryluk podejmie się kontaktu ze wszystkimi gniazdami celem wyjaśnienia zaległości.

W jednej z ostatnich decyzji Rada ZTG „Sokół” w Polsce zobowiązała gniazda członkowskie do używania logotypu ZTG „Sokół” w Polsce na wszelkich materiałach promocyjnych, który zostanie następnie przesłany drogą mejlową.

Bez wątpienia jednak najważniejszą decyzją podjętą tego dnia była decyzja o organizacji zlotu, który będzie dużym patriotycznym i sportowym świętem, m.in. przewiduje się rywalizację w 10 konkurencjach. Już dzisiaj przewiduje się, że w zlocie weźmie udział co najmniej 60 gniazd z Polski i ze świata, w tym delegacje bratnich organizacji sokolich z zagranicy. Zlot poprzedzi okolicznościowa akademia upamiętniająca 1000. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego, nie zabraknie także przemarszu przez miasto oraz pokazów wspólnych na stadionie.

(dm)

Zostaw komentarz

komentarzy