100-lecie TG „Sokół” w Bukownicy [nasza relacja]

22 maja 2022 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukownicy obchodziło 100. rocznicę powstania. Z tej okazji gniazdo z Bukownicy zorganizowało uroczyste obchody. W uroczystościach wzięła udział liczna reprezentacja parlamentarzystów, miejscowych samorządowców oraz przedstawicieli „Sokoła”.

Poczty sztandarowe podczas obchodów 100-lecia TG „Sokół” w Bukownicy

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym w Bukownicy, skąd uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pobliski pomnik patrona Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej w Bukownicy. Następnie w uroczystym pochodzie udano się do Domu Młodego Rolnika w Bukownicy, gdzie nastąpiło odsłonięcie okolicznościowej tablicy poświęconej druhom bukownickiego gniazda TG „Sokół”.

Odsłonięcie okolicznościowej tablicy przed Domem Młodego Rolnika

W Domu Młodego Rolnika nastąpiło oficjalne powitanie zgromadzonych gości przez prezesa TG „Sokół” Grzegorza Jeżewskiego. Historię gniazda, za pomocą prezentacji multimedialnej „100 lat Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Bukownicy”, przedstawił osobiście prezes Jeżewski. Całości towarzyszyła wystawa historyczna w sokolni oraz koncert pieśni patriotycznych i okolicznościowych w wykonaniu wspólnym chóru „Stacja Bukownica” i TG „Sokół” Bukownica z referatem historycznym – druha Edwarda Kędzia.

Obchody zostały przygotowane doskonale pod każdym względem, co gniazdo zawdzięcza druhowi Jeżewskiemu, jego rodzinie oraz druhom z Bukownicy. Liczny udział parlamentarzystów oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń potwierdza silne przywiązanie miejscowej społeczności do idei Sokolstwa Polskiego i duże poparcie jakim cieszy się gniazdo w regionie. Podczas uroczystości kilkukrotnie wspominano zmarłego w 2018 r. druha Jana Ambrożego, zasłużonego prezesa TG „Sokół” w Bukownicy.

Wystawa okolicznościowa prezentowana w sokolni

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele gniazd z Bukownicy oraz Leszna, Wysocka Wielkiego i Ostrowa Wielkopolskiego. Związek towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce reprezentował druh prezes Damian Małecki.

TG „Sokół” powstało prawdopodobnie 15 maja 1922 roku z inicjatywy mieszkańców, szczególnie zaś patriotycznej młodzieży, która była wychowana w miłości do Ojczyzny w domu i w szkole powszechnej, kierowanej przez zasłużonego kierownika Antoniego Chrobota, sympatyka sokolstwa. W skład zarządu powstałego wówczas gniazda weszli: prezes Antoni Działak, naczelnik Stanisław Dembek, skarbnik Idzi Duszyński. W 1937 r. poświęcono nowy sztandar. W okresie PRL działalność „Sokoła”, jak wszędzie w kraju, została zakazana.

Stowarzyszenie reaktywowało działalność po 1989 r. Pierwsze po wojnie spotkanie żyjących członków z okresu przedwojennego TG „Sokół” w Bukownicy miało miejsce 28 marca 1992 roku, w jego trakcie zaprezentowano ocalały oryginalny sztandar. 10 maja 1992 roku na uroczystej akademii członkowie przedwojennego „Sokoła” przekazali sztandar młodemu pokoleniu. TG „Sokół” w Bukownicy w przeszłości była znane z organizacji Biegów Sokoła oraz Wyścigów Rowerowych Górali. Obecnie na czele gniazda stoi druh Grzegorz Jeżewski.

Damian Małecki

Zostaw komentarz

komentarzy