Druh Lech Krawczyk z Wiednia odznaczony!

W minioną sobotę, 21 maja 2022 r. w Ambasadzie RP w Wiedniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom polonijnym. Wśród wyróżnionych znalazł się druh Lech Krawczyk, prezes PTG „Sokół Polski 1896” w Wiedniu, którego uhonorowano Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Druh Lech Krawczyk (stoi drugi od lewej)

Sądzę, nie bez powodu, że nie było to tylko indywidualne uznanie społeczno-patriotycznych zasług dla Polonii i RP, ale przede wszystkim wyraz uznania i wdzięczności dla PTG „Sokół Polski 1896” i każdego jej członka oraz przyjaciół tej organizacji. Myślę, że to wspaniałe wyróżnienie dobrze zapisuje nasze Towarzystwo w historii Polonii w Austrii. Dzięki wszystkim za to, ze jesteśmy razem, ze działamy (również poprzez uprawianie sportu) nie tylko w Austrii, ale także nadal dla Polski – powiedział po otrzymaniu odznaczenia druh Lech Krawczyk.

Druh Lech Krawczyk z rodziną

W ceremonii wzięła udział ambasador RP w Wiedniu Jolanta Róża Kozłowska i konsul generalny Bartłomiej Rosik. Lechowi Krawczykowi towarzyszyła czwórka jego dzieci oraz Marta Mieszczak, członek „Sokoła Polskiego 1896”, żona długoletniego sekretarza stowarzyszenia i kluczowej postaci w tej organizacji. Pani Ambasador oraz ks. Tadeusz Cichoń, jeden z wyróżnionych, a równocześnie kapelan Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego w Austrii, wygłosili podniosłe przemówienia, współtworząc podniosły nastrój wśród zebranych.

Chwila wręczenia odznaczenia. Do ambasador podchodzi Lech Krawczyk

Lech Krawczyk (ur. 1951) – aktywny działacz ruchu sokolego, polonijnego i sportowego w Austrii. Ukończył studia socjologiczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując we wrześniu 1976 roku tytuł magistra socjologii. Po studiach pracował między innymi jako instruktor w oddziale łódzkim Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Z powodu działalności opozycyjnej w ruchu „Samoobrona Polski” utracił po kilku miesiącach pracę. Powrócił po kilku miesiącach do Łodzi i od czerwca 1978 do maja 1988 pracował naukowo w łódzkich instytutach naukowo-badawczych, w tym przez ostatnie osiem lat przed emigracją w Instytucie Medycyny Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem NSZZ „Solidarność” w tej placówce.

W lipcu 1988 roku, po wielu latach starań, udał się z rodziną (żoną i trójką małych dzieci) na emigrację do Austrii. Powodem wyjazdu była oficjalnie wyrażana niezgoda wobec władz komunistycznych na ich dalsze rządy w Polsce. W Austrii osiadł w Wiedniu, gdzie pracował przez około 10 lat jako wychowawca w szkołach podstawowych, następnie jako doradca oraz opiekun dla uchodźców politycznych bądź trener dla osób bezrobotnych. Od grudnia 2016 jest na emeryturze.

W czerwcu 2000 roku zainicjował reaktywację PTG „Sokół Polski 1896” w Wiedniu, które zostało założone w tym mieście w 1896 roku i funkcjonowało aż do aneksji Austrii przez Niemcy w roku 1938. Od września 2000 roku nieprzerwanie aż do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu Towarzystwa i kieruje jego działalnością.Zostaw komentarz

komentarzy