137. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego na Sądecczyźnie [relacja]

Sądecka Sokolnia była świadkiem wydarzenia nieoglądanego od co najmniej 1939 roku. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, 25 maja, zorganizowało obchody 137. rocznicy powstania Sokolstwa na Sądecczyźnie.

Data naturalnie związana jest z przyjęciem oficjalnego statutu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Sączu w 1887 roku. Ciekawostką jest fakt, iż pomysł założenia pierwszego na Sądecczyźnie gniazda padł 4 maja tego samego roku na spotkaniu po obchodach Świętego Floriana. Wtedy to, naczelnik stacji kolejowej Wilhelm Winkler, były naczelnik stacji i powstaniec styczniowy Leon Pyszyński, nauczyciel akademicki Zaręba oraz urzędnik miejski Lucjan Lipiński zadecydowali o inicjacji Sokolstwa na naszej ziemi.

Obchody tej rocznicy, druhowie rozpoczęli od mszy świętej w kościele św. Kazimierza odprawionej w intencji zmarłych członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Sączu oraz powodzenia odbudowy Sokolstwa na Sądecczyźnie. Następnie, po przywitaniu delegacji, odbyły się uroczystości przy pomniku „Za Wolność, Ofiarom Kaźni II Wojny Światowej” znajdującym się naprzeciwko Sokolni.

Sadeccy Sokoli nie świętowali sami, jako że prawdziwi druhowie mogą na siebie liczyć, to do grodu nad Dunajcem przyjechały delegacje zaprzyjaźnionych gniazd z Zakopanego, Tarnowa, Grybowa i Rymanowa. Szczególnym zaangażowaniem w czasie obchodów zaznaczyło się gniazdo z Rymanowa, którego członkowie zaprezentowali musztrę z programem artystycznym ubarwiając tym samym całe obchody rocznicowe.

Wydarzeniu patronował poseł Patryk Wicher, który w wystąpieniu nawiązał do swojej roli w budowie wspomnianego już pomnika „Za Wolność, Ofiarom Kaźni II Wojny Światowej” i chęci przywrócenia Sokolstwa Sądeckiego w mury Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ. Spośród zaproszonych głos zabrali również: wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Magdalena Majka, Wiceprezes Związku Polskich Towarzystw Gimnastycznych druh Kazimierz Murasiewicz oraz prezes TG „Sokół Świat Pracy” w Tarnowie druh Mateusz Olejnik. Przy pomniku obecnych było wiele organizacji pozarządowych w tym przedstawiciele organizacji kombatanckich, Związku Żołnierzy NSZ, Kluby Gazety Polskiej, Młodzieży Wszechpolskiej, szczególnie nas cieszy obecność harcerzy jako organizacji wywodzącej się z Sokolstwa.

Za oddziałem reprezentacyjnym TG „Sokół” w Rymanowie uczestnicy przemaszerowali do Sokolni, aby w sali im. Romana Sichrawy uczestniczyć w dalszej części wydarzenia. Po raz pierwszy, od wielu lat, w murach Sokolni wybrzmiał chóralny śpiew „Marszu Sokołów”, a w rękach sądeccy druhowie dzierżyli sztandar Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Sączu, wypożyczony dzięki uprzejmości Muzeum Ziemi Sądeckiej. Następnie odczytano referat na temat patrona sali, druha Sichrawy, a potem druhowie TG „Sokół” w Rymanowie zaprezentowali program artystyczny. Współczesne aspekty działalności Sokolstwa przedstawili druhowie prezesi: Adam Zalewski z Zakopanego, Kazimierz Cetnarski z Rymanowa oraz Mateusz Olejnik z Tarnowa. MCK SOKÓŁ zostało wyróżnione pamiątkowym dyplomem przez przedstawicieli gniazda w Rymanowie. Ostatnim akcentem spotkania było zaproszenie na wystawę Sokolstwa Polskiego oraz poczęstunek, gdzie już w swobodnej atmosferze Sokoli planowali kolejne wspólne inicjatywy dla powodzenia i rozwoju wspólnoty Narodu i Sokolstwa.

Źródło: mcksokol.pl/
Foto. facebook.pl

Zostaw komentarz

komentarzy