Błękitny Bieg w Mariance!

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mariance 8 września 2019 będzie organizatorem Błękitnego Biegu. W ten sposób druhowie zamierzają upamiętnić postać gen. Józefa Hallera, dowódcy Błękitnej Armii i zasłużonego działacza „Sokoła”.

2 Błękitny Bieg

Błękitny Bieg to impreza sportowa poświęcona dowódcy Błękitnej Armii – gen. Józefowi Hallerowi, patronowi Szkoły Podstawowej w Mariance. W rywalizacji udział wziąć mogą zarówno dzieci jak i dorośli. Biuro zawodów oraz start i meta zorganizowane zostały na terenie szkoły. Start biegów dziecięcych o godz. 9.00, start biegu głównego o godz. 11.00.
Zapisy możliwe za pośrednictwem strony internetowej biegu.

„Sokół” w Mariance

Początki TG „Sokół” w Mariance sięgają 2018 r. W tym czasie z inicjatywy Krzysztofa Ćwikły powstała grupa działająca przy miejscowej szkole podstawowej. Od tej pory nowe gniazdo „Sokoła” skupia się na wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, poprzez sport i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych. Organizuje także własne imprezy i inicjatywy, np. zeszłoroczny Charytatywny Maraton Pływacki. W tym roku planowane jest przeprowadzenie pierwszych zajęć z pomocy przedmedycznej oraz uruchomienie dodatkowych zajęć sportowo ruchowych w soboty dla uczniów szkoły podstawowej. Planowane jest także zamontowanie na zewnątrz szkoły drabinek i drążków, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie zajęć z kalisteniki i tzw. street workout dla młodych Sokołów.

Na wszystkich uczestników biegu czeka okolicznościowy medal

Zostaw komentarz

komentarzy