CZOŁEM OJCZE ŚWIĘTY!

Wielka radość w „Sokole” z okazji wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II

W dniu dzisiejszym zapanowała wielka radośc wśród druhów „Sokoła”, w wiązku z wyświęceniem Jana Pawła II. Wydarzenie to, ma szczeólgnie doniosły charakter dla wszystkich „Sokołów” polskich ze względu na fakt, że Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, ćwiczył gimnastykę w ?Sokole? pod kierunkiem prof. Czesława Panczakiewicza w latach 1930-1938 jako uczeń gimnazjum w Wadowicach. O swoich związkach z „Sokołem”, Jan Paweł II nigdy nie zapomniał.

 papiez-015

„Sokół” z Wadowic

Jan Paweł II co najmniej dwukrotnie wspominał swoje związki z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. Podczas jednej ze swoich pielgrzymek mówił, że już jako uczeń gimnazjum uczęszczał na zajęcia prowadzone przez wadowickie gniazdo: ?Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do ?Sokoła? na gimnastykę. Chodziło się także do ?Sokoła? na przedstawienia?. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wadowickie gniazdo pozostawiło niezatarte wspomnienia w pamięci Krola Wojtyły.

Warto pamiętać

11 stycznia 1997 r., w roku Jubileuszowym 130. lecia Sokolstwa Polskiego, w Inowrocławiu, na wniosek Andrzeja Boguckiego, Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce nadała godność Członka Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

W Bydgoszczy i Strachocinie

Na pamiątkę Kanonizacji Świętego Jana Pawła II w dniu 27.04.2014 r. w wigilię uroczystości w Bazylice pw. Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, odbyła się Msza Św. celebrowana przez ks. Mieczysława Kozłowskiego CM Proboszcza i Superiora oraz Prodziekana II dekanatu Bydgoszcz. ks. proboszcz wraz z koncelebransami przy licznie przybyłych mieszkańcach Bydgoszczy poświęcił i dokonał błogosławeństwa nowego obrazu olejnego Świętego Jana Pawła II. W uroczystej Mszy Św. uczestniczyła delegacja Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? II Bydgoszcz ? Fordon im. gen. Józefa Hallera.

W Strachocinie miejscowe gniazdo uczciło ten szczególny dla każdego „Sokoła” dzień wywieszając transparent, który prezentujemy poniżej.

straocina

CZOŁEM OJCZE ŚWIĘTY!

Zostaw komentarz

komentarzy