Dzień Jedności Kresowian!

Obchody Dnia Jedności Kresowian odbędą się w dniach 2-3 października 2015 w Warszawie, w rocznicę Unii w Horodle (1413), która była jednym z najważniejszych aktów przenoszących najlepsze zdobycze polskie na wschód Europy. W organizację uroczystości włączył się Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę to, że pierwsze sokole gniazdo zostało założone we Lwowie w 1867 r. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.DJK

PROGRAM OBCHODÓW 2 -3 października 2015

2 października

12:00-14:30
Debata „Kresy a polska tożsamość narodowa” – Parlament

16:00
Msza św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie
Zawiązanie Konfederacji Obywateli Kresów i ogłoszenie Marszałka Konfederacji


ok. 17:00
Marsz Godności Rzeczypospolitej z Pl. Zamkowego na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pochód kolejno zatrzymuje się przy tablicy pamięci ofiar ludobójstwa ukraińskiego na budynku Stowarzyszenia Wspólnota Polska, przy pomniku Adama Mickiewicza, przy pałacu prezydenckim, przy pomniku kard. Stefana Wyszyńskiego, przy bramie Uniwersytetu Warszawskiego, przy pomniku Józefa Piłsudskiego


18:00
Hymn Państwowy
Apel Poległych Obrońców Kresów przy Grobie Nieznanego Żołnierza
Złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza
Chóralne wykonanie ?Roty? z zapalonymi świecami.


19:00
Część artystyczna na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
„W każdym sercu bije Polska” . Gościnnie wystąpi Reprezentacyjny Zespół Pieśni I Tańca „Wileńszczyzna” z Litwy i Chóru „polonez” z Białorusi.

3 października

18:00 (Praga Północ)
Msza św. w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w intencji o błogosławieństwo dla Polaków na Litwie, ul. Kawęczyńska 53

19:00 (Praga Północ)
Koncert polskiego Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” z Litwy w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53

Organizatorzy:
Federacja Organizacji Kresowych
Stowarzyszenie „Pro Patria” – Dwór Brzozówka
Związek Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Warszawie
Fundacja „Sztafeta” i Teatr Muzyczny Od Czapy
Związek Piłsudczyków
Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kresowian Oddział w Inowrocławiu
Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie ?Kresy?
Stowarzyszenie ODRA – NIEMEN
Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej z Bystrzycy Oławskiej
Towarzystwo Miłośników Brzeżan i Ziemi Podolskiej Oddział Gdańsk
Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu
Związek Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej
Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą WSCHÓD-ZACHÓD
Stowarzyszenia Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu
Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza
Grupa Historyczna NIEPODLEGŁOŚĆ
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział w Poznaniu
Stowarzyszenie ?Pamięć i Nadzieja?
Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia Oddział Chełm
Stowarzyszenie ?Kresy ? Pamięć i Przyszłość?
Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku
Stowarzyszenie SUM Gdańsk
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Giżycku
Fundacja „Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie” Dom Polski im. Jana Sobieskiego w Podhorcach (rejon Brody, obwód lwowski)
Fundacja Charytatywna Pomoc Polakom na Kresach im. Księdza Doktora Mosinga
Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”
Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów
Towarzystwo Miłośników Ziemi Horodelskiej
Praska Wspólnota Samorządowa
Fundacja Wolność i Demokracja
Towarzystwa Polonia-Kresy
Stowarzyszenia Sympatyków Pogoni Lwów
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
Kresowego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach.

List do Kresowian, Przyjaciół Kresów, Polonii i Polaków na Wschodzie wystosowany przez organizatorów.


Szanowni Państwo,
Jacek Kolbuszewski napisał: pod słowem Kresy kryje się nie tylko nostalgia wyrzuconych ze swojej „małej ojczyzny” ludzi, świadomość utraconych wartości, ale także wiedza o znaczeniu, jakie one odgrywały w dziejach kultury polskiej.
Niestety, współcześnie Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej spuścizna są wielkim nieobecnym w świadomości Polaków. Nie świętujemy rocznic wielkich unii i wspaniałych zwycięstw. Dlatego my, Kresowianie, wypędzeni ze swoich siedlisk spadkobiercy Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej pragniemy przypomnieć wielką kulturę, bogate dziedzictwo Kresów Wschodnich, miejsca, sprawy i ludzi niesłusznie zapomnianych, często nieobecnych w powszechnej świadomości, bez których nie sposób zrozumieć nie tylko polskiej historii, ale i polskiej tożsamości narodowej, obyczajów, kultury, sztuki, architektury, literatury, techniki?
Podczas MARSZU GODNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ 2 października 2015 r. w Warszawie, w rocznicę Unii Horodelskiej, będziemy manifestować nasze przywiązanie do tradycji, do wielowyznaniowej i wieloetnicznej Rzeczpospolitej, do wielkiej kultury, jaką stworzyli nasi przodkowie, do wolności i tolerancji. Będziemy upominać się o prawa Polaków pozostałych na ziemiach anektowanych do Związku Sowieckiego, we współczesnych, niepodległych państwach. Będziemy upominać się o pamięć ofiar. Będziemy upominać się o sprawiedliwość dla tysięcy kresowych rodzin w kraju i na emigracji.
Warto przytoczyć słowa dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej: Dla wszystkich Kresowiaków ?z urodzenia i z korzeni? wspólnym i najważniejszym doświadczeniem był w czasach PRL ból pamięci i milczenia. Oraz bezsilność wobec kłamstwa wpisanego w dowód osobisty ?urodzony w ZSRR? i określenie ?repatriant? (?) ?Amputowane w czasach PRL i wciąż nieobecne w polskiej tożsamości losy Kresowiaków domagają się ważnego miejsca w naszej narodowej wspólnocie. ?Wypędzeni? Polacy mają prawo do wpisania swoich doświadczeń, wartości i interesów do współczesnej świadomości Polaków, tak jak niemieccy ?Wypędzeni? uczynili to we współczesnych Niemczech. Muzea Prus Wschodnich i Zachodnich są w Münster, Monachium, Lüneburgu, Ellingen, Greifswaldzie i innych niemieckich miastach. Niemcy budują Centrum Dokumentacji Wypędzeń, (?) a Kresowiacy w lutym 2010 r. bezskutecznie apelowali o Muzeum Kresów Rzeczypospolitej.


Komitet Organizacyjny Dnia Jedności Kresowian

 

Zostaw komentarz

komentarzy