Komenda Główna rozpoczyna szkolenia!

Druh komendant Marek Kasperski poprowadzi cykl szkoleń w ramach Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich na terenie całego kraju. Jako pierwsi umiejętności proobronne zdobywać będą druhowie TG „Sokół” w Obornikach, gdzie Polowa Drużyna Sokoła działa pod kierunkiem Aleksandra Janusza. Ćwiczenia w Obornikach zaplanowano na sobotę 29 września 2018 r. Środki na przeprowadzenie szkoleń udało się pozyskać z programu Pro defensione, pro historia realizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej „PSAT”.

Polowe Drużyny Sokoła

Cykl szkoleń realizowany będzie od 20 września do 23 grudnia 2018 r. Pierwsze szkolenia proobronne odbędą się w Obornikach w ostatnią sobotę września. Zainteresowane szkoleniami gniazda powinny kontaktować się bezpośrednio z komendantem, w celu ustalenia terminu realizacji zadania oraz rodzaju szkoleń.

Szkolenia proobronne zaplanowane w ramach projektu wpisują się w realizację punktu 2. Programu Rozwoju Sokolstwa Polskiego na lata 2018-2021, uchwalonego przez zjazd Rady ZTG „Sokół” w dniu 29 grudnia 2017 r., który mówił: Rozwinięcie i ujednolicenie szkoleń w ramach Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich poprzez organizację co najmniej jednego szkolenia w gnieździe w trakcie kadencji oraz powołanie zastępców komendanta głównego w gniazdach objętych szkoleniem.

Komenda Główna PDS

Wspólne ćwiczenia mają na cele ujednolicenie szkoleń w ramach Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich. Ponadto ćwiczenia umożliwią nabycie specjalistycznych umiejętności oraz wdrożenie nowego programu szkoleń przygotowanego przez druha Marka Kasperskiego, przygotowaniami Polowych Drużyn Sokoła do służby w innych jednostkach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Służba Więzienna), a także zapoznanie z historią ruchu sokolego. Szkolenia zostały zaplanowane na terenie Leszna, Obornik oraz Stalowej Woli oraz na terenie innych gniazd, które wyrażą taką wolę. Wszystkie zainteresowane gniazda powinny w tym celu kontaktować się bezpośrednio z druhem komendantem Markiem Kasperskim.

Szkoleniom towarzyszyć będą krótkie wykłady historyczne, które poprowadzi prezes ZTG „Sokół” w Polsce druh Damian Małecki. Warsztaty historyczne i szkoleniowe w gniazdach posiadających Polowe Drużyny Sokoła prowadzone będą nieodpłatnie. Zarządy gniazd zobowiązane są jedynie do zapewnienia ciepłego posiłku szkolącym. W zajęciach uczestniczyć mogą członkowie gniazd sokolich oraz osoby postronne.

Szkolenia obejmować będą:
 taktyka walki w budynkach z elementami taktyki interwencji
 wyszkolenie strzeleckie (praca na broni długiej, krótkiej i walka w bezpośrednim kontakcie)
 elementy rozpoznania minersko-pirotechnicznego pod kątem zagrożeń o charakterze terrorystycznym
 podstawy działań saperskich w normach WP
 walka wręcz w systemie ESDS i kontrolowanie napastnika – techniki interwencji
 praca na punkcie kontrolnym (sprawdzenia pojazdów i osób)
 elementy pierwszej pomocy i ewakuacja ze strefy zagrożenia

Taktyka walki w budynkach z elementami taktyki interwencji – jedne z ćwiczeń prowadzonych przez druha Kasperskiego

Komendant

Szkolenia poprowadzi druh komendant Marek Kasperski, komendant Polowych Drużyn Sokoła, wieloletni instruktor wyszkolenia strzeleckiego, członek grupy realizacyjnej policji i grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Uczestnik szkoleń poświęconych zagadnieniom taktyki antyterrorystycznej prowadzonych przez najlepsze jednostki specjalne w Kraju jak i za granicami Państwa.

Komendant Marek Kasperski jest instruktorem strzelectwa sportowego i bojowego w zakresie: strzelań pneumatycznych i kulowych sportowych oraz broni centralnego zapłonu (pistolety, pistolety maszynowe, karabinku szturmowe) i śrutowej. Ponadto jest instruktorem strzelań policyjnych oraz instruktorem posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania przy pomocy energii elektrycznej TASER.

Druh Marek Kasperski (pierwszy z prawej) w trakcie zawodów strzeleckich w Lesznie

To także były członek Specjalnej Grupy Realizacyjnej Policji. Uczestnik kursów z zakresu taktyki antyterrorystycznej, w tym organizowanych przez jednostkę GROM. Członek grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Uczestnik szkoleń z zakresu taktyki i techniki interwencji, w tym prowadzonych przez instruktorów z Wielkiej Brytanii i Szwecji. Uczestników kursów z zakresu ESDS, YAWARA, Krav Maga oraz Combat 56, prowadzonych przez instruktorów GS SW oraz instruktorów z wydziałów szturmowych służb.

Komendant Główny PDS jest również ratownikiem przedmedycznym, ma także ukończony kurs wysokościowy. Jest uczestnikiem kursów doskonalących umiejętności posługiwania się bronią palną. Prowadzi strzelania LOK w zakresie strzelań z broni palnej sportowej, pneumatycznej sportowej, maszynowej i gładkolufowej. Stale współpracuje z instruktorami służb mundurowych, instruktorami technik walki i wyszkolenia strzeleckiego, poprzez uczestnictwo w kolejnych seminariach i szkoleniach realizowanych na terenie Kraju, jak i poza granicami Polski.

Pro defensione, pro historia

Jest to ogólnopolski Program mający na celu wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich o charakterze proobronnym i historycznym. To również szeroka gama działań edukacyjnych, animacyjnych i promocyjnych, mających wesprzeć osoby aktywne w obszarach działalności pożytku publicznego, związanych z szeroko rozumianą obronnością i popularyzacją historii.

Stoisko Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Terenowej „PSAT” na targach militarnych

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej „PSAT” wspiera organizowanie paneli dyskusyjnych, szkoleń i warsztatów na terenie całego kraju, których celem będzie wsparcie i zmobilizowanie osób kreatywnych ze środowisk proobronnych oraz historycznych do podniesienia jakości oraz ilości realizowanych projektów.

(dm)

Zostaw komentarz

komentarzy