Medycyna pola walki już po raz drugi w Lublinie!

Polowa Drużyna Sokola działająca przy Towarzystwie Gimnastycznym Sokół w Lublinie zorganizowała już po raz drugi szkolenie z zakresu medycyny pola walki. Ćwiczenia odbyły się przed miesiącem w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce.

Uczestnicy w trakcie ćwiczeń

To była już druga edycja szkolenia z zakresu medycyny pola walki. Studenci systemu Krav Maga – Survival, członkowie Stowarzyszenia ASG Grimm Reapers – Chełm oraz ekipa z Polowych Drużyn Sokolich – Lublin – poznawali zagadnienia związane z ranami postrzałowymi, odmą płucną i badaniem kończynowym, a następnie mieli okazję przeprowadzić ewakuację rannego zgodnie z protokołem MARCHE. Ćwiczenia odbywały się podczas symulacji warunków bojowych! Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialni byli druhowie Polowych Drużyn Sokoła z Lublina. Kolejne ćwiczenia planowane są już jesienią! Więcej informacji wkrótce.

Historia

Współczesne drużyny polowe nawiązują swoją działalnością do drużyn, które powstały ponad 100 lat temu w Galicji. W 1912 roku napięcia związane z wojnami bałkańskimi spowodowały, że i część członków Sokolstwa i ogół społeczeństwa zaczęły wymagać od organizacji sokolej podjęcia szkolenia wojskowego. Trzeba również przyznać, że takie szkolenie prowadziły już inne organizacje np. z kręgu ruchu strzeleckiego i dalsze wstrzymywanie się „Sokoła” groziło odpływem młodych członków do innych formacji.

Symbol Polowych Drużyn Sokoła przed 1914 r.

W tych warunkach 29 października 1912 r. zjazd delegatów Sokolstwa we Lwowie wezwał wszystkie gniazda do tworzenia Stałych Drużyn Sokolich, a 10 grudnia uchwalono regulamin SDS. Jednocześnie zadbano o rozwój zaplecza drużyn poprzez zniesienie składek dla nowych członków doń wstępujących i utworzenie tzw. skarbu sokolego. Tym samym rozpoczął się okres gorączkowego rozbudowywania formacji, którego skutkiem, było osiągnięcie imponującej liczby co najmniej 7 tysięcy członków Stałych Drużyn Sokolich w przededniu I wojny światowej. Część z nich zasiliła następnie Legiony Polskie utworzone w Galicji, a następnie wzięła udział w walkach o niepodległość Polski.

Zostaw komentarz

komentarzy