Mistrzostwa Polski „Sokoła” w Trójboju Obronnym!

„Sokół” w Sanoku zaprasza gniazda sokole, drużyny harcerskie i strzeleckie na II Mistrzostwa Polski Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Trójboju Obronnym i Pojedynku Strzeleckim. Uczestnicy zawodów będą musieli popisać się celnym okiem (strzelanie), siłą połączoną z precyzją (rzut granatem) oraz szybkością (bieg na czas). Zmagania rozpoczną się w sobotę, 4 czerwca 2016 r., o 10.00 na stadionie ?Wierchy? w Sanoku.

sok.sanok1_

Zespoły przyjeżdżają na własny koszt. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest aktualna legitymacja uczniowska lub dowód osobisty. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na strzelnicy zgodnie z Regulaminem Strzelnicy oraz Regulaminem Zawodów. Każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zawodach w mundurze polowym lub w stroju sportowym. Zawodnicy bez umundurowań nie będą dopuszczeni do zawodów.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: TG ?Sokół? w Sanoku, ul. Mickiewicza 13 I p, lub na: sokol@sokolsanok.pl w terminie do czwartku, 19 maja 2016 r.

Program zawodów

10.00 ? Przyjęcie delegacji, sprawdzenie danych i wydanie numerów startowych
11.00 ? Start pierwszych zawodników do ?Trójboju obronnego?
13.00 ? 14.00 ? obiad
14.00 ? Start do ?Pojedynku strzeleckiego?
15.00 ? Ogłoszenie wyników (planowany czas może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników i innych czynników) 4 czerwca 2016 r.

Regulamin II Mistrzostw Polski Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w ?Trójboju obronnym? i ?Pojedynku strzeleckim? w Sanoku

Cel zawodów
Sprawdzenie umiejętności biegowych, strzeleckich i rzutu granatem, Druhen i Druhów Sokołów.

Organizator
Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Sanoku
Adres: ul. Mickiewicza 13, 38-500 Sanok, tel.: 503 319 517, sokol@sokolsanok.pl

Termin zawodów
Sobota, 4 czerwca 2016 r. godz. 11.00

Miejsce zawodów
Stadion ?Wierchy? w Sanoku, ul. Żwirki i Wigury
W zawodach biorą udział Drużyny Sokole oraz inne dopuszczone, zgłoszone w odpowiednim terminie.
Drużyna składa się z czterech osób, w tym 2 kobiety (K) i 2 mężczyzn (M).

Konkurencje

Trójbój obronny

dla kobiet: bieg 400 m + strzelanie na odległość 10 m leżąc + bieg 400 m + rzut granatem na odległość 15 m + bieg 400 m do mety.
Start w odstępach 1 min.
dla mężczyzn: bieg 800 m + strzelanie na odległość 10 m leżąc
+ bieg 400 m + rzut granatem na odległość 25 m + bieg 400 m do mety.
Start w odstępach 1 min.

1. Broń:
karabin laserowy z tablicą prostokątną (110 x 425), z 5. celami ?35,
granat RG-42.
2. Strzelanie z karabinu laserowego:
odległość strzelania: 10 m,
cel: prostokąt (110 x 425), z 5. celami ?35,
postawa: leżąc,
ilość strzałów: 5,
każdy niecelny strzał, to + 30 s kary.
3. Rzut granatem ćwiczebnym o wadze 500 g:

Kobiety
odległość: należy przerzucić linię odległą o 15 m od linii rzutu,
postawa: stojąc z miejsca (wolno wykonać zakrok przed rzutem lub wykrok po rzucie) nie przekraczając linii rzutu,
granat ćwiczebny (waga 500 gramów),
zawodniczka wykonuje trzy rzuty,
granaty znajdują się w trzymetrowej odległości od linii rzutów,
po rzucie, zawodnik za każdym razem wraca po następny granat (nie wolno trzymać w ręce więcej niż jeden granat),
każdy niecelny rzut granatem, to + 30 s kary.
Wynik liczy się do trójboju indywidualnego, a drużynowo: to suma czasów drużyny (2K + 2M).

Mężczyźni
odległość: należy przerzucić linię odległą o 25 m od linii rzutu,
postawa: stojąc z miejsca (wolno wykonać zakrok przed rzutem lub wykrok po rzucie) nie przekraczając linii rzutu,
granat ćwiczebny (waga 500 gramów),
zawodnik wykonuje trzy rzuty,
granaty znajdują się w trzymetrowej odległości od linii rzutów,
po rzucie, zawodnik za każdym razem wraca po następny granat (nie wolno trzymać w ręce więcej niż jeden granat),
każdy niecelny rzut granatem, to + 30 s kary.

Uwagi
Trójbój rozgrywany jest drużynowo i indywidualnie.
Wynik czasowy liczy się do trójboju indywidualnego.
Czas po zsumowaniu wszystkich kar doliczany jest do czasu osiągniętego na mecie. Zwycięża ten zawodnik który uzyskał najlepszy czas.
Wynik drużyny: to suma czasów członków drużyny.
W drużynie może występować tylko dwie K i dwóch M, których czasy będą sumowane. Ta drużyna która osiągnie najlepszy czas wygrywa.
Imienne składy drużyn, muszą być zgłoszone przed zawodami. Jeżeli któraś reprezentacja będzie miała więcej niż (2 M + 2 K) czterech zawodników to pozostali będą mogli rywalizować indywidualnie.

Pojedynek strzelecki

Zasady pojedynku strzeleckiego M i K
Drużyna składa się z dwóch zawodników.
Drużyny rozgrywają pojedynek każda z każdą, oddzielnie M i K.
Strzelanie z karabinka laserowego z odległości 10 m do pięciu celów (dla każdego zawodnika).
Każda drużyna ma dwa karabinki. Równocześnie rywalizuje dwie drużyny.
Od linii startu na sygnał rywalizujące drużyny podbiegają do linii strzałów (ok. 20-30 m) i w pozycji leżącej bez podpórki każdy zawodnik ma strącić pięć celów. Jeżeli jeden z zawodników szybciej zestrzeli swoje cele może strzelać (pomagać) do celów partnera. Wygrywa ta drużyna która szybciej zestrzeli 10 celów. Jeżeli zdarzy się że każda z drużyn osiągnie ten sam rezultat (tę samą ilość zestrzelonych celów) to wygrywa ta, która wykona to szybciej.
Pojedynek strzelecki wygrywa ta drużyna która osiągnie najwięcej zwycięstw. Przy równej ilości zwycięstw będzie dogrywka między tymi drużynami.

Klasyfikacja:

indywidualna (oddzielnie dla kobiet, oddzielnie dla mężczyzn) w konkurencjach:
trójbój obronny (bieg, strzelanie, rzut granatem ? łączny czas z uwzględnieniem kar za niecelne strzały i rzuty),
drużynowa w konkurencjach:
trójbój obronny: zsumowane będą czasy członków drużyny. Wygrywa ta drużyna, która osiągnie najlepszy łączny czas,
pojedynek strzelecki M i K (konkurencja tylko drużynowa). Wygrywa ta drużyna która osiągnie najwięcej zwycięstw.
zespołowa Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół?.
W zależności od ilości startujących drużyn, w każdej konkurencji będą przyznawane punkty za wyniki drużynowe np.:
trójbój obronny (7 drużyn) pojedynek strzelecki (6 drużyn)
I m ? 10 pkt. ? (- 2,5) I m ? 9 pkt. ? (- 2,5)
II m ? 7,5 pkt. ? (- 2,0) II m ? 6,5 pkt. ? (- 2,0)
III m ? 5,5 pkt. ? (- 1,5) III m ? 4,5 pkt. ? (- 1,5)
IV m ? 4 pkt. ? (- 1,0) IV m ? 3 pkt. ? (- 1,0)
V m ? 3 pkt. ? (- 1,0) V m ? 2 pkt. ? (- 1,0)
VI m ? 2 pkt. ? (- 1,0) VI m ? 1 pkt.
VII m ? 1 pkt. ITP.

Nagrody:

za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji indywidualnej: w trójboju obronnym: puchar, medal i dyplom,
za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji drużynowej w trójboju obronnym: puchar i dyplom.
za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji drużynowej w pojedynku strzeleckim: puchar i dyplom.
dla pozostałych drużyn trójboju obronnego: dyplomy uczestnictwa.
za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół?: puchar i dyplom.

Organizator zawodów powołuje:
kierownika zawodów, sędziego głównego, sędziów poszczególnych konkurencji, sekretarza zawodów oraz zespół techniczny, Komisję sędziowską, którą tworzą sędzia główny wraz z sędziami konkurencji, Komisję rozjemczą zawodów do rozstrzygania ewentualnych sporów i protestów. Komisji rozjemczej przewodniczy sędzia spoza zespołu sędziowskiego powoła­nego do przeprowadzenia zawodów.

Dodatkowe informacje organizacyjne i regulaminowe można uzyskać pod adresem: sokol@sokolsanok.pl, na stronie organizatora sokolsanok.pl lub pod tel. 503 319 517.

Bronisław Kielar

Źródło: sokolsanok.pl

 

Zostaw komentarz

komentarzy