Nowe władze Światowej Federacji Sokoła!

Na ostatnim posiedzeniu Światowej Federacji Sokoła (World Sokol Federation), które odbyło się w sobotę 7 lipca, dokonano wyboru nowych władz organizacji. Od minionej soboty Federacją kieruje Jean Hruby z USA. Dotychczasowa prezeska Hana Moučkova z Czech została wybrana pierwszą wiceprezes.

Dom Tyrsza

Na obradach obecni byli przedstawiciele 10 z 13 państw wchodzących w skład Federacji (m.in. USA, Serbii, Kanady, Słowenii, Czech, Słowacji i in.). Polskę reprezentowali prezes Związku Towarzystwo Gimnastycznych „Sokół” w Polsce druh Damian Małecki oraz wiceprezes druh dr Grzegorz Bielec. Posiedzenie odbywało się w historycznej sali marmurowej w siedzibie „Sokoła” czeskiego (Dom Tyrsza). Obradowano symultanicznie w dwóch językach, czeskim i angielskim.

Od lewej: Dušan Gerlovič (Słowenia), Grzegorz Bielec (Polska), Jean Hruby (USA), Damian Małecki (Polska)

Konferencja

Nic nie zapowiadało zwrotu jaki nastąpił w trakcie obrad. Początkowo najwięcej uwagi poświęcono podsumowaniu XVI Wszechsokolskiego Zlotu w Pradze, w związku z czym prezeska Česká Obec Sokolská Hana Moučkova odebrała liczne gratulacje od wszystkich obecnych delegacji. Jednak w trakcie wyboru nowych władz reprezentacja Stanów Zjednoczonych niespodziewanie zdecydowała się zgłosić swoją reprezentantkę do fotela prezesa Światowej Federacji Sokoła – Jean Hruby. Już w trakcie głosowania okazało się, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie zyskała poparcia większości, w związku z czym głosowanie musiało zostać powtórzone. W powtórzonym głosowaniu poparcie większości uzyskała Jean Hruby, dzięki czemu to ona pokieruje Federacją do 2021 r. W dalszej części obrad Hana Moučkova została jednogłośnie wybrana pierwszą wiceprezes, natomiast funkcję drugiego wiceprezesa będzie pełnił dr. Thomas Frey-Materna z Austrii. Funkcje dyrektorów sekcji męskiej i żeńskiej objęli druhowie z Czech. Warto zaznaczyć, że w trakcie posiedzenia bardzo aktywna była delegacja ze Słowenii oraz Serbii.

Kolejne posiedzenie Światowej Federacji Sokoła zaplanowano jeszcze w tym roku. Tym razem delegacje mają spotkać się jesienią w Wiedniu.

Sala obrad

Światowa Federacja Sokoła

Światowa Federacja Sokoła jest międzynarodową organizacją pozarządową, która powstała 31 stycznia 1994 r. Federacja powstała z inicjatywy założycieli organizacji sokolich istniejących na świecie i Czechosłowacji. Obecnie Światowa Federacja Sokoła liczy 13 organizacji związkowych z 15 krajów

W czasach komunistycznych działalność „Sokoła” w Europie Środkowo-Wschodniej była zabroniona, jednak ruch przetrwał i rozwijał się dzięki organizacjom sokolim za granicą. Po odrodzeniu „Sokoła” w Czechosłowacji w 1990 r. nawiązano kontakty z organizacjami z zagranicy, co zaowocowało propozycją utworzenia Światowej Federacji Sokoła w 1993 r., która została oficjalnie zarejestrowana na początku 1994 r.

Światowa Federacja Sokoła została założona w celu współpracy i wzajemnego wsparcia wszystkich organizacji sokolich wchodzących w skład federacji oraz szerzenia idei sokolej lub tworzenia nowych organizacji „Sokoła” w zainteresowanych państwach. W praktyce jej zadaniem jest koordynowanie poszczególnych działań organizacji członkowskich (m.in. zlotów ogólnokrajowych) i wzajemna pomoc.

(dm)

 

Zostaw komentarz

komentarzy