Nowy sztandar Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Wysocku Wielkim w 95-lecie powstania!

W wyjątkowym dniu 11 listopada 2015 r. w Święto Niepodległości Polski Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Wysocku Wielkim obchodziło 95-lecie istnienia (rok zał. 1920 r.) i poświęcenie nowego sztandaru, który ufundowany został przez społeczeństwo Gminy Ostrów Wielkopolski ? dzięki inicjatywie finansowej wójta Piotra Kuroszczyka.

IMG_4137Delegacje sokole i zaproszeni goście

Uroczysty pochód

Uroczystość rozpoczęła się przez podniesienie Flagi Państwowej na maszt, orkiestra dęta odegrała Hymn Państwowy. O godz. 11.30 kolumna w asyście orkiestry dętej w składzie 24 osób wyruszyła do kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wysocku Wielkim. Na czele kolumny szli : druh prezes TG „Sokół” w Wysocku Wielkim Krzysztof Portasiak, naczelnik dh Anna Mięsowicz i prezes TG „Sokół” w Bukownicy dh Jan Ambroży.

Za orkiestrą szły sztandary: TG ? Sokół? Bukownica, TG ?Sokół? Bukówiec Górny, TG ?Sokół? Topola Mała, TG ?Sokół? Gniewkowo, TG ?Sokół? Kruszyn k/ Bydgoszczy, Stowarzyszenie Dobrowolnych HDK Południowa Wielkopolska, Kurkowe Bractwo Strzeleckie Sieroszewice, sztandar Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola w Wysocku Wielkim. Kolumnie sztandarów towarzyszyli poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, sekretarz Starostwa Ostrowskiego i Radny Rady Miejskiej Ostrów Wielkopolski Alojzy Motylewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wysocko Wielkie Beata Hajdziona, Prezes ? dyrektor ZAP Zenon Pawlak, prezes Mariusz Kwiecień, Waldemar Suchorzewski oraz pozostali goście. Kolumna Sztandarów wprowadziła do kościoła sztandar Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? Wysocko Wielkie.

IMG_4055

Nowy sztandar TG „Sokół” w Wysocku Wielkim (będący historyczną repliką pierwszego sztandaru)

Okolicznościowe nabożeństwo

O godz. 12.00 kolumnę do kościoła uroczyście wprowadził ks. kanonik dh Jerzy Kaniewski ? proboszcz parafii. Podczas Mszy św. Czytanie Pisma św. przypadło dh. Barbarze Rybak, a Modlitwę Wiernych wykonały druhny Anna Mięsowicz i  Barbara Rybak. Po Homilii ks. dh Jerzy wygłosił patriotyczne kazanie. Poświęcenie nowego sztandaru nastąpiło w asyście chrzestnych w osobach dyrektor Alicji Wawrzyniak, dyrektor Ireny Dymarczyk i sekretarza Gminy Zbigniewa Dolaty, którzy przypięli kokardę narodową. Dary do ołtarza ponieśli dh Krzysztof Portasiak, dh Anna Mięsowicz, dh Maria Tomczyk i dh Barbara Rybak. Akt Zawierzenia przed ołtarzem przeczytał prezes dh Krzysztof Portasiak.

Powrót po 95 latach

Po mszy św. kolumna wyruszyła pod cmentarz w Wysocku Wielkim w celu złożenia kwiatów i zniczy pod tablicą pamiątkową Powstańców Wielkopolskich i na czterech grobach powstańców.
Następnie wszyscy obecni i poczty sztandarowe udali się na salę GOK w Wysocku Wielkim, gdzie nastąpiło powitanie przez prezesa dh Krzysztofa Portasiaka i gospodarza GOK dyrektor Beatę Hajdziony.

IMG_3855
Delegacja TG „Sokół” w Wysocku Wielkim podczas uroczystego nabożeństwa

Zwieńczeniem uroczystości, które odbyły się 11 listopada 2015 r., jest historia sokolego sztandaru, który po 95 latach nieobecności, przebywania jakby na wygnaniu, choć w dobrych i życzliwych rękach, powrócił w nowej odsłonie do swego sokolego gniazda. Sztandar został wyhaftowany w pracowni haftu Artystycznego w Poznaniu i uroczyście poświęcony w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przez ks. kanonika dh Jerzego Kaniewskiego.

Akt Nadania Sztandaru i przekazania prezesowi dokonał sekretarz Gminy Zbigniew Dolata, po którym nastąpił toast. Druh prezes Krzysztof Portasiak odczytał Akt Fundacji Sztandaru. Przystąpiono do ceremonii wbicia gwoździ pamiątkowych, orkiestra dęta wykonała koncert utworów patriotyczno?narodowych, a druh Ferdynand Rybak odczytał okolicznościowy wiersz.
Po podaniu poczęstunku, przystąpiono do rozmów między gniazdami Sokoła, których celem było omówienie działania i współpracy Sokolstwa Polskiego.

Krzysztof Portasiak

Zostaw komentarz

komentarzy