W Toruniu upamiętniono zasłużonego działacza „Sokoła” Jakuba Suleckiego!

Jakub Sulecki (1862-1941) był niezwykle aktywnym działaczem społecznym w Toruniu w latach zaboru pruskiego i w okresie międzywojennym, zaangażowanym w obronę polskości i walkę o niepodległość. W 1900 r. założył Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Toruniu i stanął na jego czele.

Inicjatywa mieszkańca

Z inicjatywą upamiętnienia zasłużonego torunianina na cmentarzu wojskowym przy ul. Grudziądzkiej wystąpiła mieszkanka Torunia pani Anna Zakrzewska, w związku z likwidacją poprzedniego miejsca pochówku Jakuba Suleckiego. Przedsięwzięcie zrealizowały Fundacja Muzeum Historyczno-Wojskowe oraz miejska firma Urbitor, sprawująca opiekę nad toruńskimi cmentarzami komunalnymi. Nagrobek ma formę kamienia polnego z tablicą, u jego stóp złożono symboliczną urnę z ziemią z poprzedniego grobu. W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia nagrobka wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz inicjatorzy przedsięwzięcia. Chór dziecięcy z Zespołu Szkół nr 16 wykonał pieśń ?Sokoła?.

torun

Dzieci i młodzież podczas uroczystości odsłonięcia nagrobka Jakuba Suleckiego

Założyciel toruńskiego „Sokoła”

Urodził się w podtoruńskim Grębocinie. Był mistrzem malarskim. Od 1886r. zamieszkał w Toruniu, który był wówczas najsilniejszym ośrodkiem polskości na Pomorzu. W Toruniu dał się on poznać jako zdolny i energiczny organizator i mówca. Należał do grona założycieli Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którego prezesem był w latach 1900-1920 r. Udzielał się też w Towarzystwie Przemysłowym w Toruniu, w Towarzystwie Wzajemnej Pomocy Robotników i Rzemieślników (był wiceprezesem) oraz w Towarzystwie Śpiewu „Lutnia”, którego prezesem był w latach 1905-06.

torun_jakub_sulecki_portret

 Jakub Sulecki w sokolej czamarze

Walczył o polską reprezentację w Radzie Miejskiej Torunia, w sejmie pruskim i w parlamencie niemieckim. Brał czynny udział w polskim życiu kulturalnym i artystycznym Torunia jako malarz i dekorator, a nawet aktor – w przedstawieniach patriotycznych. Był też organizatorem nielegalnych kursów nauki języka polskiego i tworzenia bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych.

Za swoją działalność w 1923r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”. W czasie II wojny światowej aresztowany 14 maja 1941 r. 78-letni wówczas Sulecki został wraz z innymi działaczami „Sokoła” wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sztutthofie. Tam po wielu torturach, 19 maja został powieszony na placu apelowym obozu. Jego los podzielili wkrótce inni członkowie „Sokoła”. Imię Jakuba Suleckiego nosi w Toruniu jedna z ulic na Rubinkowie III.

Dane biograficzne za Rocznikiem Toruńskim 16/1983.

Źródło: www.torun.pl

Zostaw komentarz

komentarzy