Odeszła Elżbieta Kromplewska z Bydgoszczy (1939-2022)

We wtorek, 12 kwietnia 2022 r. zmarła w Bydgoszczy Elżbieta Kromplewska, druhna TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon.

Druhna Elżbieta Kromplewska pod Kircholmem na tle Chorągwi Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w 2008 r.

Elżbieta Kromplewska (1939-2022) – w latach 1990-2022 druhna Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Regionalistka, nauczycielka, instruktorka kulturalno-oświatowa, krajoznawca, przewodnik PTTK w Bydgoszczy, działaczka PTTK Oddział Bydgoszcz.

Od początku lat 70. XX w. oprowadzała wycieczki po Bydgoszczy oraz na Szlaku Piastowskim, Kaszubskim, po Ziemi Chełmińskiej i Kujawach. Należała do elitarnego koła przewodników PTTK w Bydgoszczy oraz do Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno-Genealogicznego i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Była członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współpracowała z międzynarodowym Bractwem Inflanckim z siedzibą w Bydgoszczy, z którym podróżowała po „Inflantach”. Dała się poznać jako osoba przede wszystkim dobra, łagodna, z dużym poczuciem humoru. Była osobą niezwykle lubianą, koleżeńską i otwartą na przyjaźnie osobą. Ponadto zajmowała się folklorem, rzeźbiarstwem, hafciarstwem, malarstwem. Organizowała i prowadziła teatrzyki dla dzieci i młodzieży.

Działała w zarządzie Bydgoskiego Towarzystwa Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych. Była mistrzynią wszelkich kulinariów, win i nalewek, którymi obdarowywała swoich licznych przyjaciół. Uczestniczyła w niezliczonych imprezach kulturalnych i krajoznawczych. Zawsze mile widziana i podziwiana, należała do osób barwnych i znanych w regionie. Jako pierwsza w Bydgoszczy wprowadziła konkurs na Szopkę Bydgoską zorganizowany dla uczniów szkół fordońskich. Zaangażowała się społecznie razem z mężem w działalność Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz. Pracowała jako nauczycielka w Libii oraz w Szkole Podstawowej nr 29 w Bydgoszczy.

W 1991 r. wyhaftowała pierwszy w Polsce, po wznowieniu działalności Sokolstwa Polskiego, Proporzec Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, który przedstawiał Patrona Sokolstwa Tadeusza Kościuszkę. Z mężem Romualdem wędrowała i podróżowała po wielu krajach. Organizowała i prowadziła szkolenia o tematyce regionalnej oraz z dziejów przenikania różnych kultur europejskich. Po śmierci Jana Pawła II corocznie w jego rocznicę śmierci budowała (pomiędzy blokami przy al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) kapliczkę na drzewie z krzyżem, który został poświęcony w Katedrze w Pińsku.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 20 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 w kościele Św. Maksymiliana Kolbego – Osowa Góra w Bydgoszczy. Pogrzeb odbędzie się po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Osówcu.

Andrzej Bogucki
Bydgoszcz, 19.04.2022 r.

Zostaw komentarz

komentarzy