Odszedł Artur Blum (1941-2021)

W Krakowie zmarł druh Artur Blum, członek gniazda krakowskiego oraz Dzielnicy Małopolskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Jego odejście to wielka strata dla całego „Sokoła”. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy piątek o godz. 11.40 na cmentarzu Batowice (kaplica od ul. Powstańców) w Krakowie.

Druh Artur Blum (stoi w środku) w trakcie obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego w Senacie RP w 2017 roku

Artur Blum ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1964 r. W tym samym roku rozpoczął pracę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako asystent. Pracę doktorską obronił w 1973 r. W 1993 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a od 1997 r. aż do przejścia na emeryturę w 2012 r. pełnił funkcję profesora. Od 2000 r. równolegle prowadził zajęcia na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na stanowisku profesora.

Działalność w „Sokole” rozpoczął już jako członek pierwszego, reaktywowanego w 1989 gniazda „Sokoła” w Krakowie. Pełnił obowiązki pierwszego po 1989 r. prezesa Dzielnicy Małopolskiej Związku Towarzystwa Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W kolejnych latach wchodził w skład Przewodnictwa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, zasiadał także w komisji rewizyjnej oraz w zarządzie „Sokoła” małopolskiego i krakowskiego.

Dh Artur Blum jest twórcą i opiekunem gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Kraków AGH, inicjatorem i
współrealizatorem większości imprez organizowanych przez Dzielnicę Małopolską ZTG „Sokół” w Polsce oraz autorem artykułów na temat działalności Sokoła. Za swoją działalnością otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ostatnie z odznaczeń odebrał w 2017 r. w trakcie obchodów 150. rocznicy powstania Sokolstwa Polskiego w Senacie RP za wybitne zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży, za działalność społeczną.

Należy podkreślić, że do ostatnich dni pozostawał aktywnym członkiem „Sokoła”. Rodzinę oraz najbliższych prosimy o przyjęcie najszczerszych wyrazów współczucia. Jego śmierć to wielka strata dla nas wszystkich.

Zostaw komentarz

komentarzy