Odszedł druh Paweł Sebastiański, wiceprezes TG „Sokół” w Sanoku

Druh Paweł Sebastiański w latach 2005-2008 pełnił zaszczytne funkcje członka Zarządu, a w latach 2008-2021 wiceprezesa TG „Sokół” w Sanoku.

Druh Paweł Sebastiański (1947-2021)

Druh Paweł Sebastiański urodził się 29.06.1947 r. w Sanoku, tu uczęszczał do szkół, tu pracował i tu założył rodzinę z Małgorzatą, z którą doczekali się córki Ani i syna Krzysztofa.

20 lat temu wraz z druhem Bronisławem Kielarem, pp. Ludmiłą i Zbigniewem Kazimierzem Patałami rozpoczął działalność w TG „Sokół” w Sanoku. Efektem tych działań, po dołączeniu wielu innych Druhen i Druhów, było reaktywowanie w 2004 r. sanockiego „Sokoła”.

Paweł Sebastiański wraz z Bronisławem Kielarem spędził wiele godzin przy opracowywaniu dokumentów administracyjno-prawnych kierowanych do władz samorządowych, do administracji państwowej i do sądów. Efektem tych działań było unieważnienie decyzji likwidującej sanockiego „Sokoła” (faktycznie w 1946 r., a formalnie w 1949 r.) i zwrot nieruchomości Towarzystwu. Dom Sokoła wrócił do TG „Sokół” w maju 2010 r., a działka po b. lodowisku w lipcu 2013 r.

Pierwszy z prawej Paweł Sebastiański

Był współorganizatorem pierwszej dużej wystawy o „Sokole” z okazji 120-lecia sanockiego „Sokoła” w 2009 r. w MBP, na której wykorzystano wiele zdjęć rodziców Pawła Sebastiańskiego (Krystyna i Marian), którzy byli członkami przedwojennego „Sokoła” i brali udział w wielu zawodach sportowych.

Druh Paweł był „nadwornym” fotografem i pozostawił po sobie wiele zdjęć dokumentujących działalność TG „Sokół” w Sanoku. Nagrywał również filmiki. Jest współautorem książki 125 lat sanockiego „Sokoła” – 1889-2014.

Po utworzeniu w naszym „Sokole” Grupy Turystyczno-Historycznej, odwiedzał wraz z Barbarą Milczanowską, Anną Sebastiańską i Witoldem Sebastyańskim miejscowości na Ukrainie, gdzie przed wojną funkcjonowały gniazda „Sokole”. Grupa dokumentowała również cmentarze z I wojny światowej.

Paweł Sebastiański został odznaczony: Złotym Znakiem „Sokoła” krakowskiego – 2012 oraz Honorową Złotą Odznaką „SOKÓŁ” SANOK – 2017.

Jako doświadczony krótkofalowiec, miał w planie uruchomić grupę krótkofalowców i przekazywać swoje doświadczenie druhom PDS. Tego planu już nie zrealizuje. Druh Paweł Sebastiański odszedł 15 stycznia 2021 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 stycznia 2021 r. na cmentarzu w Sanoku.

W uroczystości uczestniczyła Rodzina, Druhny i Druhowie Sokoli oraz poczet sztandarowy „Sokoła”: Bronisław Kielar, Zdzisław Skrzypczyk, Ryszard Wydrzyński. Wieniec złożyli: Barbara Milczanowska, Henryk Sobolak. Ze względu na wirusa w uroczystości udział wziąć mogła ograniczona liczba osób.

Rodzinie składamy najszczersze kondolencje.

Źródło: www.sokolsanok.pl

Zostaw komentarz

komentarzy