Odznaczenia dla sokołów!

27 lipca br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim z rąk Anety Niestrawskiej, I wicewojewody wielkopolski Medal „Pro Patria” odebrali druh Damian Małecki, prezes ZTG „Sokół” w Polsce, druhna Halina Cichocka-Nowak, sekretarz generalny ZTG „Sokół” w Polsce oraz druh Wojciech Zrayko, członek zarządu ZTG „Sokół” w Polsce. Odznaczenia zostały przyznane za działalność na rzecz upamiętnienia walk o niepodległość Polski.

Na zdjęciu: druh Damian Małecki (pierwszy z lewej), druhna Halina Cichocka-Nowak (druga od lewej), Aneta Niestrawska, I wicewojewoda wielkopolski oraz druh Wojciech Zrayko

Damian Małecki w 2011 r. reaktywował TG „Sokół” w Lesznie, zostając jego pierwszym prezesem. Od tego czasu organizował lub współorganizował wiele wydarzeń, spotkań i imprez sportowych, w tym o charakterze strzeleckim i proobronnym. W latach 2012–2020 koordynował kilka ogólnopolskich akcji związanych z działalnością „Sokoła”, m.in. obchody 150-lecia sokolstwa polskiego, które miały miejsce w Senacie RP 20 kwietnia 2017 roku i zgromadziły przedstawicieli blisko 40 gniazd z Polski oraz Litwy, Ukrainy i Czech. Z okazji jubileuszu z jego inicjatywy Narodowy Bank Polski wybił w 2017 roku okolicznościową monetę – srebrna 10-złotówka. W 2017 roku powierzono mu funkcję prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Był jednym z głównych organizatorów obchodów 100-lecia ZTG „Sokół” w Polsce, które odbyły się 27 kwietnia 2019 roku w Centrum Olimpijskim przy PKOl pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej.Wraz z ppłk. Danielem Katarzyńskim jest inicjatorem i współorganizatorem realizowanego od 2 września 2020 roku wydarzenia pt. Rajd na Wschowę, upamiętniającego wypad wojsk polskich na niemieckie miasto Fraustadt we wrześniu 1939 roku. Z swoją działalność w 2017 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, a w 2019 Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Halina Cichocka-Nowak od kilkunastu lat działaczka społeczna i patriotyczna. Od 2014 r. sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie, a od 2017 r. sekretarz generalny Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W tym czasie była organizatorem lub współorganizatorem obchodów nie tylko regionalnych, ale także krajowych, m.in. obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 150-lecia Sokolstwa Polskiego w Senacie RP, a także 100-lecia Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej w PKOLu w 2019 r. W 2022 r. była jednym z głównych organizatorów 155-lecia Sokolstwa Polskiego w Warszawie, podczas których odsłonięty został odremontowany pomnik poległych sokołów na warszawskim Bródnie. Od 2013 r należy do najaktywniejszych członków TG „Sokół” w Lesznie. Organizatorka wielu wydarzeń o charakterze proobronnym i historycznym na terenie Leszna, w tym kilkudziesięciu szkoleń i zawodów strzeleckich, w tym dla upamiętnienia wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz Żołnierzy Wyklętych, które organizowane były na strzelnicy w Lesznie i Rydzynie. Od lat współpracuje z władzami samorządowymi, przede wszystkim władzami Miasta Leszna, ale także z Ochotniczą Strażą Pożarną Miasta Leszna, Ligą Obrony Kraju, leszczyńskim hufcem ZHP, Związkiem Strzeleckim i gniazdami „Sokoła” z całego kraju.

Wojciech Zrayko absolwent Akademii Sztuki Wojennej, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, młodszy instruktor szkoły podoficerskiej “Sonda” w Zegrzu I Toruniu. Działał w przeszłości w ZHP, Lidze Obrony Kraju i Związku Strzeleckim “Strzelec” OSW. W organizacjach tych zajmował się pracą formacyjną z młodzieżą – wpajał wartości patriotyczne I katolickie, propagował wiedzę o historii państwa polskiego. W 2012 roku był jednym z założycieli Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W 2016 roku wszedł w skład zarządu TG “Sokół” im. Powstańców Śląskich w Katowicach (jako sekretarz). 25 listopada 2016 roku reaktywował gniazdo “Sokoła” w Bytomiu (działające wcześniej do 1939 roku). Został także jego pierwszym prezesem. Niecały rok później, we wrześniu 2017 roku bytomska organizacja stała się członkiem Związku Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”, a W. Zrayko objął w nim stanowisko skarbnika. Na Zjeździe Rady Związku Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” 11 września 2021 roku został wybrany na członka Zarządu Związku. W 2022 r. stanął na czele TG „Sokół” w Pułtusku. Wyróżniony tytułem filistra honoris causa Polskiej Korporacji Akademickiej Silesia Superior, odznaką Zasłużony Działacz LOK oraz Odznaką za Zasługi dla Geopolityki Polskiej.

Zostaw komentarz

komentarzy