Ostatnia aktywność TG „Sokół” Strachocina

Druhowie strachocińskiego gniazda działają coraz aktywniej. Nie brakuje ich na uroczystościach upamiętniających żołnierzy walczących o niepodległość, obchodach świat państwowych i kościelnych. Druhowie ze Strachocina pokazali także, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, to potrafią własnymi rękoma uporządkować zaniedbaną nekropolię, ale to nie wszystko. Dzięki wsparciu gniazda z Lublina coraz częściej uczestniczą w ćwiczeniach paramilitarnych, strzeleckich i zgrupowaniach Polowej Drużyny Sokoła. Od początku istnienia gniazda prezesem pozostaje druh Marek Hyleński, który może liczyć na wsparcie i zaangażowanie pozostałych członków TG „Sokół” Strachocina.

Część i chwała Bohaterom

Najpierw 26 października 2014 r. członkowie TG ?Sokół? Strachocina wzięli udział w zagórskich uroczystościach upamiętniających pięciu poległych żołnierzy Samodzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ „Zuch” pod dowództwem kapitana Antoniego Żubryda (Michał Oleksiak-Hajduk, Władysław Stefkowski, Rudolf Poliniewicz, Władysław Skwarc, Władysław Kudlik). Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji poległych. Następnie udano się w miejsce, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą tychże bohaterów. Po oddaniu im należytego hołdu, TG „Sokół” z Rymanowa zaprezentował musztrę paradną, nagrodzoną gromkimi brawami. Na koniec swój głos zabrały rodziny poległych żołnierzy, a także syn „najbardziej wyklętego z wyklętych” Janusz Niemiec (vel Janusz Żubryd).

STr1

Następnie 1 listopada działacze TG ?Sokół? w Strachocinie włączyli się w kwestowanie na sanockich cmentarzach, wspierając Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku. Wieczorem na cmentarzu w Strachocinie, aby zapalili znicze na grobach miejscowych Bohaterów. Kilka dni wcześniej druhowie ze Strachocina uporządkowali groby żołnierzy znajdujące się na miejscowym cmentarzu.

Polowe Drużyny Sokoła

W dniach 3?5 października 2014 w Wąwolnicy odbyło się zgrupowanie Polowych Drużyn Sokolich. W zgrupowaniu uczestniczyło 5 druhów z TG „Sokół” Strachocina. Uczestnicy szkolili się z różnych dziedzin wojskowości takich jak: strzelectwo, walka wręcz, taktyka, musztra, terenoznawstwo. Zgrupowania mają charakter cykliczny i będą obywać się regularnie, aby członkowie ?sokoła? mogli podnosić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Organizatorem szkoleń jest Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Lublinie.

str4

Zostaw komentarz

komentarzy