Patriotyczne śpiewanie w Tarnowie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja!

Tradycją stało się już organizowanie przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – Świat Pracy w Tarnowie przedsięwzięć o charakterze patriotycznym. W bieżącym roku tarnowski „Sokół” proponuje uczniom wszystkich typów szkół udział w siedemnastej edycji Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej.

sokol elipsa

Polski Parlament przyjął uchwałę, że patronami roku 2016 będą ? Feliks Nowowiejski, Henryk Sienkiewicz, Cichociemni oraz, że rok 2016 będzie rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Zarówno Feliks Nowowiejski ? twórca muzyki do ?Roty? (na polecenie władz „Sokoła”, które za muzykę zapłaciły) i wielu innych pieśni patriotycznych, jak i Henryk Sienkiewicz ? autor Trylogii, pierwszy polski noblista, zawsze stali po stronie polskości i starali się umacniać tożsamość narodową Polaków. Cichociemni ? spadochroniarze ZWZ, a następnie AK, przeszkoleni w Wielkiej Brytanii, byli zrzucani na teren okupowanej Polski i odegrali wielką rolę w działaniach sabotażowo-dywersyjnych przeciwko Niemcom. Jak podano w tekście uchwały powinni mieć stałe miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych.

tarnów

Nie ulega wątpliwości znaczenie Chrztu Polski dla zjednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości polskiego narodu. To właśnie te postacie i wydarzenia stały się inspiracją dla finalistów XVII Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Projekt jest tradycyjnie związany ze Świętem Konstytucji 3 Maja. Finał Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej stanowi element miejskich i powiatowych obchodów tego Święta.

Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby spragnione patriotycznych i artystycznych uniesień.

 

Zostaw komentarz

komentarzy