Pierwsza rocznica gniazda w Katowicach!

26 października minął równy rok od reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Katowicach. W tym czasie gniazdo pod kierunkiem druha Sławomira Czecha zorganizowało szereg uroczystości upamiętniających działalność „Sokoła” na Śląsku. W ostatnich dniach druhowie katowickiego gniazda zaangażowali się w organizację drugiej części Górnośląskich Obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego pt. ??Drogi do Niepodległości?. W związku z tym w godzinach wieczornych członkowie Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?? w Katowicach zapalili znicze i złożyli biało-czerwone róże pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.

Druh Sławomir Czech (z prawej) oraz druh Piotr Saczkowski (z lewej) przed Pomnikiem Powstańców Śląskich

Reaktywacja w rocznicę

W rocznicę zebrania grona technicznego Okręgu VI ??Sokoła??, które odbyło się w Załężu w lokalu ?Grünfelda? w dniu 26 października 1918 r., a któremu to zebraniu przewodniczył naczelnik okręgowy Józef Dreyza, uchwalono rozpoczęcie zakładania Straży Obywatelskich. Członkami Straży Obywatelskich mogli zostać członkowie ??Sokoła??, względnie innych towarzystw polskich, których patriotyzm nie podlegał żadnej wątpliwości. Celem Straży Obywatelskich miało być ujęcie władzy w z chwilą wybuchu jakiegoś przewrotu w Niemczech. Ze względu na istniejące jeszcze władze niemieckie zakładanie Straży odbywało się w sposób ściśle konspiracyjny.

Śmiało można powiedzieć, że wydarzenie to stanowiło punkt zwrotny w dziejach Górnego Śląska. Wszystko, co się wydarzyło potem, a więc kolejne przekształcenia powołanej tego dnia organizacji, rozbudowa szeregów, a w końcu trzy Powstania Śląskie, miało swój początek w owym dniu. To na tym zebraniu uznano, że złączenie Śląskiej ziemi z Polską wymaga podjęcia walki zbrojnej i postanowiono założyć organizację, która tę walkę w stosownym ku temu momencie podejmie. Nie byłoby jednak tego wszystkiego, gdyby na wiele lat przed wybuchem I wojny światowej na Górnym Śląsku nie utworzono i nie rozbudowano do ogromnych rozmiarów Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?.

Trudno byłoby sobie wyobrazić złączenie ziemi Górnośląskiej z Polską bez udziału Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?, organizacji w której z jednej strony starano się w młodych ludziach zaszczepić ducha sportu, z drugiej zaś ogromną wagę przywiązywano do kwestii ideowo-wychowawczych.

26 październik to również data reaktywacji ?Sokoła? na ziemiach Górnośląskich w tym stuleciu. W ubiegłym roku zostało reaktywowane gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Katowicach. Tego szczególnego dnia katowickim Sokołom pod Pomnikiem Powstańców Śląskich towarzyszyła delegacja Obozu Narodowo Radykalnego Brygady Górnośląskiej, organizacji która podczas zawirowań historycznych ubiegłego wieku dumnie nosiła sztandar Wielkiej Polski i wznosi go wysoko po dzień dzisiejszy. Dziękujemy im serdecznie za wspólne upamiętnienie Śląskich Bohaterów.

Czołem Ojczyźnie, szponem wrogowi!
druh Sławomir Czech

Zostaw komentarz

komentarzy