Światowy Zjazd Sokoła w Wiedniu

W niedzielę 22 października 2017 r. w Wiedniu odbyły się obrady Światowej Federacji Sokoła. Do Federacji należą organizacje związkowe z 13 państw. Polskę w obradach reprezentowali przedstawiciele Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce druhowie Damian Małecki i Zbigniew Okorski.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele związków sokolich z Czech, Austrii, Słowacji, Słowenii, Niemiec, Serbii, USA, Szwajcarii i Polski. Obrady poprzedziły uroczystości związane z obchodami 150. rocznicy powstania czeskiego Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Wiedniu. Okolicznościowe przyjęcie odbyło się w przeddzień obrad w Ratuszu wiedeńskim.

Ratusz w Wiedniu

Obrady

Prezesem Światowej Federacji Sokoła jest Hana Moučkova, prezes czeskiego związku (Česká Obec Sokolská). Sprawozdanie z działalności Federacji wygłosił m.in. sekretarz Światowego Związku druh Vladimir Dostal. Wśród wielu wydarzeń sokolich, o których była mowa,  znalazł się punkt dotyczący obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego jakie odbyły się w Senacie RP 20 kwietnia 2017 r. W programie obrad znalazł się także punkt dotyczący prezentacji działalności wszystkich organizacji związkowych. Działalność ZTG „Sokół” w Polsce przedstawił prezes Damian Małecki.

Delegacja z Polski w towarzystwie Hany Moučkove, prezes Światowej Federacji Sokoła

Poinformowano zebranych także o planowanym zlocie światowym, który odbędzie się w dniach 1-7 lipca 2018 r. w Pradze. Do udziału w uroczystościach zlotowych zaproszonych obecnych przedstawicieli, w tym delegację z Polski.

Damian Małecki

Zostaw komentarz

komentarzy