Polowa Drużyna Sokoła w Stalowej Woli rozwija skrzydła!

Polowa Drużyna Sokoła w Stalowej Woli, prowadzona przez druha Mateusza Derylaka, należy do najaktywniejszych w całym kraju.

23 lutego rekruci kandydujący do stalowowolskich Polowych Drużyn Sokolich złożyli przyrzeczenie sokole, tym samym zasilając nasze szeregi jako nowi druhowie! Po przysiędze odczytano list od Komendanta Głównego Polowych Drużyn Sokolich w Polsce Druha Marka Kasperskiego, wręczono dyplomy ukończenia kursu unitarnego oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych rekrutów.

Stalowowolskie Polowe Drużyny Sokole powstały 17 grudnia 2015 roku na mocy uchwały nr2/2015 na podstawie art. 28 Statutu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Stalowej Woli, a na ich komendanta został mianowany Druh Mateusz Derylak (żołnierz zawodowy z Niska oraz szef szkolenia w Jednostce Strzeleckiej nr 2027 im. Aleksandra Litwinowicza w Stalowej woli).

Ideą Polowych Drużyn Sokolich od 1912 roku jest wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym, niepodległościowym i proobronnym, a idea założycielska tej formacji powstała we Lwowie. Stalowowolski Sokół kontynuuje również tradycje przedwojennego rozwadowskiego Sokoła, który został założony 1906 roku.

Sukcesy

Polowe Drużyny Sokole ze Stalowej Woli mają imponujący dorobek: Od pierwszej rekrutacji i zgrupowania 1.16.2016 do dziś stalowowolskie Sokoły odbyły 46 strzelań z broni palnej krótkiej 9 mm i długiej 7,62 mm i 5,56 mm. 53 zgrupowania szkoleniowe i taktyczne (w tym 16 unitarnych zgrupowań dla rekrutów), w których druhowie Sokoli szkolili się z taktyki poruszania się w terenie otwartym i zabudowanym, zagadnień sapersko-inżynieryjnych, obroną przed bronią masowego rażenia oraz pierwszej pomocy i ratownictwa pola walki.

Stalowowolski Sokół był też organizatorem ogólnopowiatowego ćwiczenia o kryptonimie OBROŃCA17 oraz OBROŃCA18, w których członkowie organizacji proobronnych w powiecie mobilizowały się w celu obrony granic oraz obiektów Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Autorem tego szkolenia był komendant Druh Mateusz Derylak, film z OBROŃCY17 miał swoją premierę w klubie żołnierskim Dowództwa Garnizonu Warszawa podczas obchodów 95-lecia Związku Oficerów Rezerwy RP.

Braliśmy również udział w projekcie szkoleniowym Związku Polskich Towarzystw Gimnastycznych Sokół, który został dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu ”PRO DEFENSIONE, PRO HISTIORIA” ogólnopolskiego programu mającego na celu wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich o charakterze proobronnym i historycznym. Druhowie Sokoli zabezpieczali również wizytę Prezydenta RP w Stalowej woli.

Obecnie

Obecnie Sokół w Stalowej Woli liczy 20 Druhów, kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym od 16 do 35 lat. Przez jego szeregi od początku 2016 roku przeszło ponad 40 osób, w tym wielu uczniów różnych szkół średnich oraz studentów którzy po ukończeniu 3 letniej służby podczas roku szkolnego zasilili szeregi Sokoła jako instruktorzy lub wstąpili do wojska.
Jak dotąd Druhowie ze Stalowej woli zasilili:
Siły Zbrojne RP:
Zawodowe: 2 Druhów
Obrona Terytorialna: 5 Druhów (w tym 3 w stopniach podoficerskich).
Rezerwa: 2 (w tym 1 w stopniu podoficerskim).

Stalowowolski Sokół bierze udział w uroczystościach takich jak: obchody upamiętnienia wybuchu II wojny światowej, obchody wybuchu Powstania Styczniowego oraz do 2018 roku był współorganizatorem obchodów Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy wyklętych. Sokoli co roku biorą udział w zbiórce pieniędzy na rzecz odbudowy rozwadowskiego cmentarza organizowanej przez Fundację Przywróćmy Pamięć. Sokół co roku wspiera również zbiórkę żywności dla weteranów na kresach oraz od niedawna organizuje zbiórkę żywności na rzecz młodzieży z ochronki im. św Brata Alberta.

Stalowowolskie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 26 stycznia 2018 r. było gospodarzem wydarzenia, które odbywało się w ramach ogólnopolskiego zakończenia obchodów 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Zakończenie odbyło się w stalowowolskiej Bibliotece Międzyuczelnianej, gdzie miała miejsce konferencja podsumowująca roczne uroczystości. Konferencje rozpoczął druh Bogusław Tofilski. Następnie wystąpili Stanisław Kruczek – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Damian Małecki – Prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce i in.

Stalowowolscy Sokoli posiadają również osiągnięcia sportowe: Druh Mariusz Świeca zajął III miejsce “IV Międzynarodowy Turniej Karate Skarżysko-Kamienna CUP 2018” w Skarżysku-Kamiennej. Druh Michał Stelmach zajął I miejsce w „II Zawodach Użyteczno-Bojowych Powiatowych Organizacji Proobronnych” organizowanych przez Związek Oficerów Rezerwy RP. Druhna Patrycja Świątek która zajęła III miejsce w tarnobrzeskich zawodach strzeleckich organizowanych przez Ligę Obrony Kraju. Druh Daniel Cichoń grający w Sanie Kłyżów był najlepszym zawodnikiem II HALP-u o Puchar Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem.

Osiągnięcia na rzecz obronności

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie druhowie Sokolstwa Polskiego z całej Polski oraz zagranicy świętowali 100-lecia powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.
Z tej okazji Medale za Zasługi dla Obronności Kraju nadane przez Ministra Obrony Narodowej wręczył ppłk Kazimierz Mączka. Medale otrzymali między innymi druhowie ze stalowowolskiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół: druh wiceprezes Bogusław Tofilski (brązowy) i komendant stalowowolskich polowych drużyn sokolich Mateusz Derylak (brązowy).

Założyciel i komendant Stalowowolskich Polowych Drużyn Sokoła druh Mateusz Derylak został mianowany rozkazem Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokolich z dnia 11.11.2019 na pierwszego zastępcę komendanta głównego Polowych Drużyn Sokolich. Zastępcą Mateusza Derylaka w Stalowej Woli jest Druh Krzysztof Węglarz, który jest najaktywniejszym dowódcą drużyny. Z kolei Druhna Beata Serafin jest najaktywniejszą kobietą w szeregach stalowowolskiej drużyny.

Wiceprezes druh Andrzej Dorosz w dniu 29 stycznia w Mielcu, w czasie uroczystości zorganizowanej przez miejscowe gniazdo Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” odebrał Zaszczytną Odznakę Sokoła, najwyższe odznaczenie organizacyjne Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce/

Mateusz Derylak

Zostaw komentarz

komentarzy