Projekcja i spotkanie z autorami filmu w Szamotułach!

11 stycznia br. w kinie Halszka w Szamotułach miała miejsce projekcja filmu „Jestem tylko woźnym”. Projekcja filmu odbyła się z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Uczestnicy pokazu

Licznie zebrana publiczność poznała skromną, o głębokim życiu duchowym, postać Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, proboszcza z parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, a także więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych oraz represjonowanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. W grudniu 2022 r. Papież Franciszek uznał heroiczność cnót zasłużonego kapłana.

Goszczący w Szamotułach twórcy filmu, reprezentujący Zespół Filmowe Życiorysy PL, zainicjowali ciekawą dyskusję o tym jak osobowość bogobojnego kapłana odbierana jest dzisiaj, blisko 40 lat po jego śmierci.

Druh Sławomir Hazak (w mundurze sokolim), prezes TG „Sokół” w Szamotułach

TG „Sokół” w Szamotułach podkreśla wartość współpracy dyrekcji SZOK oraz kierownictwa kina Halszka, dzięki którym pokaz był możliwy.

Sławomir Hazak

Zostaw komentarz

komentarzy