Relacja z obchodów 150 – lecia Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy!

Wyjątkowo uroczyście obchodzono w Bydgoszczy 150. rocznicę powstania pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Uroczystości obfitowały m.in. w jubileuszową galę 150-lecia Sokolstwa Polskiego oraz otwarty turniej tenisa ziemnego. „Sokołów” z Bydgoszczy nie zabrakło również na najważniejszych ogólnopolskich wydarzeniach związanych z jubileuszem „Sokoła”.

Uczestnicy bydgoskich obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego

Sejm

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 10 lutego 2017 r. uczcił 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Sejm przyjął uchwałę przez aklamację. Na sali plenarnej w trakcie odczytywania uchwały obecni byli przedstawiciele „Sokoła”. Jak napisała Katarzyna Krzykowska,

„[…] organizacja przyczyniła się do wychowania polskiej młodzieży „w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich” – napisano w uchwale. „U podstaw założonego we Lwowie 7 lutego 1867 r. Towarzystwa był rozwój i popularyzacja polskiego sportu. Z biegiem czasu Towarzystwo przyjęło także charakter niepodległościowy i patriotyczny” – głosi przyjęta przez aklamację uchwała. Przypomniano w niej, że działacze „Sokoła” brali udział w walkach powstańczych oraz działaniach wojennych, m.in. byli żołnierzami Legionów Polskich, Błękitnej Armii dowodzonej przez gen. Hallera, a także w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich. W uchwale napisano także, że członkowie „Sokoła” po wojnie przyczynili się do powstania wielu klubów sportowych, wśród których dużą część stanowiły sekcje kobiece. „Odegrali dużą rolę w powstaniu Związku Harcerstwa Polskiego udzielając wsparcia kadrowego, organizacyjnego i materialnego. W uchwale zwrócono uwagę, że po II wojnie światowej komunistyczne władze wielokrotnie odmawiały rejestracji stowarzyszenia, dlatego działało poza granicami Polski. Wznowiło działalność zaraz po upadku komunizmu w 1989 r., prowadząc działalność wychowawczą, sportową, kulturalną i proobronną w Polsce i za granicą. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wyraża szacunek dla wszystkich działaczy Sokolstwa Polskiego, którzy przyczynili się do wychowania wielu pokoleń polskiej młodzieży w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich” – głosi uchwała. W czasie II wojny światowej członkowie TG „Sokół” brali udział w walkach na wszystkich frontach. Pierwsze TG „Sokół” w kraju odrodziły się w 1989 roku w Warszawie, Inowrocławiu, Gniewkowie, Bydgoszczy i Poznaniu […]”.

Stół prezydialny obchodów w Bydgoszczy. Od lewej Jerzy Boniecki i Andrzej Bogucki

Senat

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, z marszałkiem Stanisławowi Karczewskiemu na czele, upamiętnił 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w dniu 20 kwietnia 2017 r. Tego dnia Senat RP przyjął specjalną uchwałę. Przypomniano w niej, że 150 lat temu we Lwowie zarejestrowano Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, którego celem głównym było wychowanie młodzieży polskiej zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

„Organizacja, która powstała trzy lata po upadku powstania styczniowego, miała podtrzymać w młodym pokoleniu ducha patriotycznego, jednocześnie wpisując się w nurt pozytywistycznej epoki i galicyjskiej autonomii. Towarzystwo budowało sokolnie, a w nich sale gimnastyczne, chóry, teatry i biblioteki” – wskazano w uchwale. Podkreślono, że Towarzystwo zaczęło rosnąć w siłę, a kolejne jego gniazda powstawały w pozostałych zaborach, a także wśród emigracji: w USA, we Francji, w Niemczech, w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii. „Sokołom zawdzięczamy m.in. pierwszy mecz piłkarski na ziemiach polskich, rozegrany w 1894 r., a także obchody 500–lecia bitwy pod Grunwaldem, zorganizowane w Krakowie w związku z odsłonięciem Pomnika Grunwaldzkiego, dzięki ofiarności i zaangażowaniu Ignacego J. Paderewskiego. Kilka lat później członkowie poszczególnych gniazd sokolich zasilili polskie oddziały zbrojne, m.in. Legiony Polskie walczące po stronie i rosyjskiej i austriacko–niemieckiej” – czytamy w uchwale. Podkreślono w niej, że „szczególnie zasłynęli krakowscy sokoli ułani z brawurowej szarży w dniu 13 czerwca 1915 r. pod Rokitną, dowodzeni przez rotmistrza Zbigniewa Dunin–Wąsowicza”. Przypomniano także zasługi „sokołów” w czasie I i II wojny światowej. Wskazali, że obecnie Towarzystwo liczy ponad 70 „gniazd” w kraju oraz funkcjonujących poza granicami. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyłącza się do tych obchodów, życząc sokolstwu polskiemu, by młodzież garnęła się do gniazd sokolich i znajdowała w nich sens swej aktywności oraz pracy dla Polski” – głosi uchwała.

Odznaczeni przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w towarzystwie Małgorzaty Sadurskiej, szefowej kancelarii PRP

Spotkanie z Marszałkiem Senatu

Delegacja sokołów uczestniczyła w obradach Senatu RP. Odbyło się też uroczyste spotkanie z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim w jego gabinecie. Następnie odbyło się uroczyste spotkanie senatorów RP z sokołami, wręczono odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla Sokolstwa Polskiego oraz otwarto w Senacie RP wystawę, przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, która ukazuje historię Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski zwrócił się z pięknymi słowami do przedstawicieli gniazd sokolich z całej Polski, powiedział: „Tworzyliście i nadal wspaniale tworzycie historię niepodległej Rzeczypospolitej”. Po uroczystościach odbyło się spotkanie sokolstwa polskiego z licznych gniazd sokolich w Polsce. Z uczestnikami uroczystości spotkał się przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr. Podczas spotkania zaprezentowano srebrną monetę, wyemitowaną przez Narodowy Bank Polski z okazji rocznicy.

Prezydent RP o „Sokole”

Podczas centralnych uroczystości 150-lecia Sokolstwa Polskiego w dniu 20.04.2017 r., które odbyły się w Senacie RP, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w swym liście do sokołów m.in. napisał:

„[…] Ruchowi sokolemu od półtora wieku przyświeca klasyczna, piękna i mądra zasada, zawarta w sentencji: Mens sana in corpore sano – „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Już w początkach epoki popowstaniowej, kiedy zgasły nadzieje na szybkie odzyskanie niepodległej Ojczyzny, twórcy Towarzystwa Gimnastycznego jasno wytyczyli cel organizacji. Był nim harmonijny rozwój młodzieży polskiej, łączący sprawność i aktywność fizyczną z wychowaniem patriotycznym i formowaniem silnego charakteru. Taki model całościowej – dzisiaj powiedzielibyśmy: holistycznej – pedagogiki, oparty na dziedzictwie kultury antyku i tradycji narodowej, okazał się prekursorski wobec wielu późniejszych koncepcji i zjawisk, na czele z ogólnoeuropejskim skautingiem. […] Sokolstwo wyprzedziło swój czas i dzięki temu przygotowało tysiące młodych Polaków na wielkie wyzwania, które przyniósł wiek XX. […] Sokoli zapisali wiele pięknych, heroicznych i tragicznych kart w dziejach Polski Podziemnej – zarówno pierwszej, jak i drugiej konspiracji. Naturalnie też ruch stał się jednym z głównych wrogów władzy komunistycznej, która dążyła nie tylko do likwidacji gniazd, ale i próbowała zatrzeć wszelką pamięć o zasługach Towarzystwa Gimnastycznego dla narodu i Ojczyzny. […] Wolna Polska przywróciła swobodę działania sokolstwu, które od 28 lat znów jest obecne i aktywne w całym kraju. Bardzo się cieszę, że ta wspaniała idea znajduje również teraz licznych zwolenników i kontynuatorów. […]”. W związku ze 150. rocznicą Powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla Sokolstwa Polskiego.

Srebrna moneta okolicznościowa wybita z okazji 150. rocznicy powstania „Sokoła”

Moneta okolicznościowa

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu 27 stycznia 2017 r. nową, srebrną lustrzaną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł – „150. rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Moneta dostępna w nakładzie do 20 tys. egzemplarzy upamiętnia powstanie 7 lutego 1867 r. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Rewers przedstawia wizerunek działacza Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w czamarze wraz z logo sokoła w locie z ciężarkami gimnastycznymi. Awers przedstawia dwóch ćwiczących sokołów. Pomysłodawcą wybicia monety był Damian Małecki, który wspólnie z innym druhami, przedstawił materiał merytoryczny i dokumentację do NBP. Autorem projektu stempla lustrzanego oraz monety jest znany i ceniony artysta, najlepszy polski projektant monet Robert Kotowicz, który m. in. jest zdobywcą pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie na medal upamiętniający wejście Polski, Czech i Węgier do NATO (1999 r.)

W Bydgoszczy

Uroczystości 150-lecia Sokolstwa Polskiego odbywały się cyklicznie w gniazdach sokolich w Polsce i na emigracji przez cały 2017 rok. W Bydgoszczy w dniach od 30 lipca do 6 sierpnia 2017 r. zostały zorganizowane sokole uroczystości: 150-lecia Sokolstwa Polskiego i 130-lecia Sokolstwa Bydgoskiego oraz 100-lecia powstania Błękitnej Armii sokolego gen. Józefa Hallera, 200-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki – od 1898 r. patrona Sokolstwa Polskiego, a także 150-lecia urodzin sokoła gen. Mariusza Zaruskiego – pioniera polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego, 120-lecia śmierci sokoła Adama Asnyka – poety i dramatopisarza, 60-lecia śmierci sokoła Tadeusza Odrowskiego – prezesa TG „Sokół” w Chełmnie, zasłużonego dla niepodległości Polski, żołnierza KG-KOP, „Odra”, ZWZ – AK. Dla przykładu można podać mikroskopijny proces tworzenia się setek gniazd sokolich na ziemiach polskich, w Polsce i poza Polską, a pośród nich w Bydgoszczy. Założenie niektórych Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”: Lwów 1867, Inowrocław 1884, Kraków 1885, Poznań 1886, Bydgoszcz 1886, Chicago 1887, Berlin 1889, Toruń 1894, Gdańsk 1894, Wrocław 1894, Chełmno 1895, Chełmża 1895, Grudziądz 1895, Koronowo 1895, Wąbrzeźno 1895, Nakło 1896, Warszawa 1905, Wilno 1905, Brodnica 1913, Fordon 1923. Warto dodać, że Okręg V Bydgoski Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, którego prezesem był Alojzy Malczewski liczył 21 gniazd sokolich, w tym 10 w samej Bydgoszczy. W 2017 r. w Bydgoszczy działa pięć gniazd sokolich: Bydgoszcz I, Bydgoszcz II, Bydgoszcz IV, Bydgoszcz – Sokół Tenis – Bajka i UKS „Sokół”.

Zwycięzcy turnieju tenisa ziemnego

Msza św. dziękczynna w 150-lecie Sokolstwa Polskiego

Uroczystości rozpoczęto Mszą św., w intencji zmarłych, zamordowanych, zakatowanych i poległych w walkach o niepodległość i wolność Rzeczpospolitej Sokołów i Hallerczyków na wszystkich frontach świata, podziękowania za 150-lecie działalności Sokolstwa Polskiego, która odbyła się w niedzielę 30 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w kościele pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy. Mszę św. celebrował proboszcz ks. kanonik dr Mariusz Kuciński. Podczas swego kazania przedstawił dzieje Sokolstwa Polskiego oraz zaprezentował historyczne sylwetki sokołów m. in. Świętego Jana Pawła II Wielkiego, którego relikwie znajdują się właśnie w kościele pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. W Mszy św. uczestniczyli, p. Iwona Waszkiewicz – zastępca prezydenta Bydgoszczy, sokoli fordońscy na czele z prezesem Andrzejem Boguckim i żoną Urszulą Bogucką oraz liczni goście. Przybyły poczty sztandarowe gniazd sokolich: Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera – chorąży Kazimierz Bogdan Filipski, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kruszynie na czele z prezesem Henrykiem Pieczką, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gniewkowie oraz sztandar Stronnictwa Pracy – Chrześcijańska Demokracja na czele z Bronisławem Pastuszewskim i Teresą Pastuszewską oraz Zygfryd Szeffs. Roman Sidorkiewicz reprezentował Bractwo Inflanckie. Ks. kanonik dr Mariusz Kuciński odczytał skierowany do sokołów list Wojewody Kujawsko-Pomorskiego p. Mikołaja Bogdanowicza. Na zakończenie Mszy św. Pani Iwona Waszkiewicz odczytała publicznie i przekazała sokołom specjalny adres od Prezydenta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego, za który prezes Andrzej Bogucki serdecznie podziękował. Po Mszy św. w asyście sztandarów, przed pomnikiem św. Jana Pawła II Wielkiego – członka honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, prezes Andrzej Bogucki serdecznie podziękował ks. Kan. dr. Mariuszowi Kucińskiemu za odprawienie nabożeństwa i wygłoszenie pięknego kazania. Podziękował również za sprowadzenie do kościoła w dzielnicy Fordon relikwii św. Jana Pawła II Wielkiego oraz wybudowanie pięknego okazałego pomnika. Następnie odbyło się złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. W imieniu Prezydenta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego kwiaty, udekorowane wstęgą flagi bydgoskiej, od Bydgoszczan złożyła p. Iwona Waszkiewicz. Ponadto kwiaty złożyły delegacje gniazd sokolich oraz delegacja Związku Sybiraków w Bydgoszczy Państwo Eulalia Myślińska – członek Prezydium Zarządu Oddziału, i Mirosław Myśliński – prezes Zarządu Oddziału. Na zakończenie prezes skierował osobne podziękowania do p. Prezydent Iwony Waszkiewicz za przybycie, za list prezydenta, złożenie kwiatów i bardzo życzliwą atmosferę UMB wobec bydgoskich sokołów. Podziękował też wszystkim przybyłym delegacjom za udział w uroczystości. Po uroczystości wykonano przed pomnikiem św. Jana Pawła II Wielkiego pamiątkowe zbiorowe zdjęcie.

Prxed pomnikiem Jana Pawła II, Bydgoszcz 30 lipca 2017

Gala 150-lecia Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy

Dnia 2 sierpnia 2017 r., dzięki współpracy w organizacji dyr. Małgorzaty Kryś i pracowników, w Zespole Szkół nr 35 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy odbyła się główna uroczystość jubileuszowa. Na uroczystości przybyli fordońscy sokoli i goście z gniazd ze sztandarami, których powitał prezes Andrzej Bogucki. Szczególnie serdecznie powitał ks. prał. Edmunda Sikorskiego, od 1990 r. kapelana gniazda fordońskiego. W uroczystości uczestniczyły delegacje Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”: Kruszyn – prezes Henryk Pieczka, Poznań – Czesław Bernat, Zgierz – Eugeniusz Szpakowski prezes i Jerzy Marczyński. Ponadto przybyły delegacje: Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z radnym Michałem Krzemkowskim, Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-1989 na czele z prezeską Barbarą Wojciechowską, Stronnictwa Pracy – Chrześcijańska Demokracja i Bractwo Inflanckie na czele z Bronisławem Pastuszewskim, Robert Szatkowski – prezes Stowarzyszenia Bydgoski Wyszogród. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych: Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kruszynie, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zgierzu, Stronnictwa Pracy – Chrześcijańska Demokracja, Zespołu Szkół nr 35 im. gen. Józefa Hallera, został odśpiewany Marsz Sokołów. Prezes odczytał okolicznościowe listy gratulacyjne skierowane do Sokołów od prezydent miasta, wojewody i marszałka. Życzenia złożyły też delegacje przybyłe na uroczystości. Następnie zostały przedstawione szkice historyczne dotyczące tematyki Jubileuszu 150-lecia Sokolstwa Polskiego i 130-lecia Sokolstwa Bydgoskiego, 100-lecia powstania „Błękitnej Armii” sokolego gen. Józefa Hallera, 200-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki – od 1898 r. patrona Sokolstwa Polskiego, 150-lecia urodzin sokoła gen. Mariusza Zaruskiego – pioniera polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego, 120-lecia śmierci sokoła Adama Asnyka – poety i dramatopisarza, 60-lecia śmierci sokoła Tadeusza Odrowskiego – prezesa TG „Sokół” w Chełmnie, zasłużonego dla niepodległości Polski, żołnierza KG-KOP, „Odra”, ZWZ – AK.

Uczestnicy gali jubileuszowej

Koncert pieśni patriotycznych został wykonany na organach keyboardowych przez Mateusza Dąbkowskiego, ucznia Zespołu Szkół 35, którego przygotowała nauczycielka muzyki Małgorzata Kiermasz. Odbyły się wspólne śpiewy pieśni patriotycznych wszystkich sokołów obecnych na uroczystościach jubileuszowych. Przygotowaniem opracowań szkiców historycznych oraz prelegentami i dyskutantami panelu byli następujący sokoli: Andrzej Bogucki, Stefan Pastuszewski, Jerzy Boniecki, Hanna Rogowska, Roman Frąszczak, Czesław Bernat, Barbara Jastrzębska Rutkowska, Roman i Urszula Krężel. Paweł Bogdan Gąsiorowski przygotował okolicznościowe materiały popularyzacyjne i promocyjne. Kazimierz Bogdan Filipski przygotował okolicznościową wystawę na jubileusz 150-lecia Sokolstwa Polskiego. Stanisław Stegliński nagrał okolicznościowy film z uroczystości jubileuszowych, a Mariola Szmyt wykonała dokumentację fotograficzną, w tym pamiątkowe zbiorowe zdjęcie. Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie towarzyskie przy kawie i ciastkach. Organizatorami uroczystości jubileuszowych było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz Fordon im. gen. Józefa Hallera na czele z prezesem Andrzejem Boguckim oraz Zespół Szkół Nr 35 im. gen. Józefa Hallera na czele z dyrektor Małgorzatą Kryś.

Otwarty Turniej Tenisa o puchar Prezydenta Bydgoszczy

Dnia 5 sierpnia 2017 r. został zorganizowany Otwarty Turniej Tenisa w 150-lecie Sokolstwa Polskiego o puchar Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, który przeprowadziło Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół – Bajka” w Bydgoszczy, którego prezesem jest Jerzy Boniecki. W turnieju tenisowym z okazji 150-lecia Sokolstwa Polskiego 5 sierpnia 2017 r. udział wzięli: Jan Kac, Roman Zembrzycki, Jerzy Karczewski, Grzegorz Białkowski, Leszek Król, Patryk Irzemski, Mieczysław Niewadzisz, Grzegorz Hryniewicz, Józef Perepecza, Włodzimierz Boniecki, Jarosław Stasiejko, Mirosław Graczkowski. W finale zwyciężył Grzegorz Białkowski z Włodzimierzem Bonieckim. Trzecie miejsce zajął Mirosław Graczkowski. Zwyciężyli: I miejsce – Grzegorz Białkowski, II miejsce – Włodzimierz Boniecki, III miejsce – Mirosław Graczkowski. Organizatorami turnieju tenisa byli: Jerzy Boniecki i Andrzej Bogucki.\

Uczestnicy turnieju o puchar Prezydenta Bydgoszczy

Pielgrzymka na Jasną Górę i Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej ZTG „Sokół” w Polsce

Delegat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. Józefa Hallera prezes Andrzej Bogucki, uczestniczył w dniach 29-30.09.2017 r. w Pielgrzymce Sokolstwa Polskiego na Jasną Górę oraz w Zjeździe Rady Sprawozdawczo–Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, w której uczestniczyli delegaci 21 gniazd sokolich z całej Polski. ZTG „Sokół” w Polsce liczy 36 gniazd zarejestrowanych w strukturze Związku. Współpracują bezpośrednio ze Związkiem polskie gniazda sokole w Austrii, na Litwie i Ukrainie. ZTG „Sokół” jest członkiem Światowego Związku Sokolstwa z siedzibą w Pradze. Zostały wybrane nowe władze Związku, na czele z prezesem Damianem Małeckim, prezesem TG „Sokół” w Lesznie.

Pierwszy z lewej Andrzej Bogucki, główny organizator obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy

Uroczystości zakończenia Jubileuszu 150-lecia Sokolstwa Polskiego

Na zakończenie jubileuszowych obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego, dokładnie w 200-lecie śmierci patrona sokolstwa Tadeusza Kościuszki, 15 października 2017 r. w Dworku na Tatrzańskim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste posiedzenie zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Omówiono dokonania i sytuację Sokolstwa Polskiego w Polsce i na świecie w 2017 r. Dokonano podsumowania i sprawozdania z bydgoskich obchodów.

Listy gratulacyjne

Działacze fordońskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” otrzymali szereg listów gratulacyjnych, wśród których warto wymienić:

Prezydent Bydgoszczy Pan Rafał Bruski napisał:

„Szanowny Pan Andrzej Bogucki Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Serdecznie pozdrawiam i kłaniam się z uznaniem wszystkim świętującym piękny Jubileusz 150-lecia Sokolstwa Polskiego oraz 130-lecia Sokolstwa Bydgoskiego. Wiele wpisujących się w te obchody rocznic – przywołujących biografie znamienitych postaci polskiej historii: Kościuszki, Hallera, Zaruskiego, Asnyka i Odrowskiego – podkreśla bogactwo dziedzictwa ruchu sokolego. W czym tkwi fenomen „Sokoła” – gdyż niewątpliwie fenomenem jest. Zaproponowany przed wieloma laty model wychowania wyprzedził wielkie wyzwania i potrzeby, z którymi w niełatwych czasach zmierzyła się nasza Ojczyzna. Zachęcanie i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi – opartego na filarach sportowych pasji, patriotycznych postaw i silnych charakterów – przygotowało pokolenia, które mądrze opierały się zaborcy, walczyły o wolność i niepodległość, także naszego miasta. Dziś „Sokół” stoi na straży tych samych, żelaznych zasad, budując Polskę silną wewnętrznym, społecznym potencjałem i niekwestionowanym znaczeniem w międzynarodowych strukturach Europy i świata. Wszystkich aktywnych członków oraz przyjaciół Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon serdecznie pozdrawiam i dziękuję za trud przygotowania tak ważnej uroczystości. Raz jeszcze kłaniam się wszystkim świętującym, w stronę których kieruję dobre myśli i najlepsze życzenia – pomyślności, radości i realizacji planów. Z poważaniem Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy. Bydgoszcz, sierpień 2017 roku”

Wojewoda Kujawsk –Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz napisał:

„Pani Małgorzata Kryś Dyrektor Zespołu Szkół nr 35 w Bydgoszczy, Pan Andrzej Bogucki Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. Szanowni Państwo, dziękując za zaproszenie na obchody 150-lecia Sokolstwa Polskiego i 130-lecia Sokolstwa Bydgoskiego, przekazuję na Państwa ręce serdeczne życzenia. Polskie sokolstwo ma w swojej długiej historii wiele chlubnych kart, w których szczególne miejsce – jako świadectwo wysokiego poziomu etycznego i patriotyzmu – zajmuje propagowanie oświaty narodowej i budzenie ducha obywatelskiego w czasach zaborów. Dla wielu Polaków czas spędzony w organizacjach sokolich stanowił ważne doświadczenie życiowe. Wpływał nie tylko na sprawność fizyczną, ale także na kształtowanie się osobowości i postaw patriotycznych. Wykształcenie w młodym pokoleniu odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za swoją Ojczyznę należy uznać za wyjątkowo cenne. Dlatego proszę przyjąć słowa podziękowania za wpajanie uniwersalnych wartości i poczucia tożsamości kulturowej. Z okazji tak pięknego jubileuszu przekazuję słowa uznania wszystkim, którzy dbają o zachowanie najlepszych tradycji polskiego sokolstwa. Życzę sukcesów w następnych latach działalności oraz realizowania wielu zamierzeń jak najlepiej służących Polsce i przyszłym pokoleniom. Z wyrazami szacunku Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko – Pomorski. Bydgoszcz, 30 lipca 2017 roku”

Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego Pan Piotr Całbecki napisał:

„Pan Andrzej Bogucki Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Szanowny Panie Prezesie, w związku z wyjątkową okazją, jaką jest Jubileusz 150-lecia Sokolstwa Polskiego i 130-lecia Sokolstwa Bydgoskiego, pragnę złożyć wyrazy uznania dla prowadzonej w ramach bydgoskiego Towarzystwa Gimnastycznego działalności. Państwa uroczysty jubileusz skłania do refleksji nad minionym latami, do spojrzenia wstecz oraz przypomnienia chlubnej tradycji Sokolstwa i historii ludzi, którzy poświęcili tej wspólnocie swój czas, serce i pracę. Bez wątpienia, Towarzystwa Gimnastyczne mają nieoceniony wkład w popularyzowanie sportu w społeczeństwie i wdrażania w życie maksymy „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Ale tu młodzież oprócz sprawności fizycznej zyskuje coś więcej – uczy się obowiązkowości, tolerancji i patriotyzmu. To wartości, które wydają piękne owoce w ich dorosłym życiu. Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego docenia działania, które są ważne dla kształtowania obywatelskich postaw pełnych zaangażowania, otwartości i poszanowania dobra wspólnego. Z okazji wspaniałego jubileuszu przesyłam na ręce Pana Prezesa podziękowania oraz życzenia pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Niech działalność społeczna w ramach Sokolstwa, prowadzona przez Pana Prezesa z dużą energią i poświęceniem, przynosi wiele satysfakcji. Taka praca nigdy nie kończy i odbywa się na wielu płaszczyznach, ale przykład jaki dajecie Państwo młodemu pokoleniu jest dla nich najcenniejszą lekcją. Z wyrazami szacunku, Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Toruń, wrzesień 2017 r.

Za Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera
Andrzej Bogucki
Bydgoszcz, dnia 19.10.2017 r.

Zostaw komentarz

komentarzy