„Sokół” z Litwy porządkował groby Żołnierzy AK poległych w walkach z NKWD

Druhowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Białej Waki rozpoczęli tradycyjny rajd, w czasie którego porządkują miejsca pamięci narodowej w Puszczy Rudnickiej. Tego rodzaju akcje Sokoły z Litwy organizują kilka razy do roku.

groby 3

Patriotyczny obowiązek

Sokoły z Białej Waki dbają o groby poległych nie tylko od święta. Bardzo często robią to spontanicznie, po prostu z wewnętrznej potrzeby dbania o to, co jest im bliskie.

„W te zaś jesienne dni w szczególności poczuwamy się i poddajemy obowiązkowi pamięci o tych, którzy złożyli życie na ołtarzu Ojczyzny” – podkreślają.

W akcji, wraz z młodzieżą, uczestniczyli wiceprezes TG „Sokół” na Litwie, starosta Białej Waki Genadiusz Baranowicz oraz radna samorządu rejonu solecznickiego Krystyna Sławińska.

W Puszczy Rudnickiej pochowani są żołnierze AK, którzy zginęli w walkach z oddziałami NKWD. Po jednej z bitew, w której zginęło ok. 80 enkawudzistów, porzucone ciała partyzantów pochowali miejscowi Polacy. Przez lata miejsce pochówku upamiętniał tylko drewniany krzyż. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości umieszczono przy nim nagrobną płytę, na której napis głosi:

„Tu spoczywa 25 żołnierzy oddziału samoobrony Wileńskiej Armii Krajowej pod dowództwem por. Czesława Stankiewicza ps. „Komar”, poległych 6-7.01.1945 r. w nierównej walce z siłami NKWD. Cześć ich pamięci. 1991 rok”

Drugi pomnik upamiętniający oddział „Komara”, i stoczoną kilka dni wcześniej bitwę, znajduje się nieopodal Starych Maceli. Pomnik ufundowany został w 1993 r. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W lesie pochowano ponad 30 poległych żołnierzy „Komara”, spoczywają tu m.in.: Zbigniew Malewski „Czech”, Kazimierz Marciszewski „Czarny”, Czesław Tietianiec „Bystry”, Stanisław Tomłowski „Tomko”, Jan Zapaśnik oraz żołnierze z oddziału „Zemsty”: Stanisław Bułhak „Błyskawica”, Jan Zieliński „Kawka II”, Piotr NN, „Miecz” NN, „Zbych”, NN „Karaś”, NN „Czarny”. Siedmiu innych żołnierzy poległych w tej samej bitwie zostało pochowanych koło Niewoniańców.

groby 1

„Sokół” na Litwie

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” to najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w polskim społeczeństwie, powstania wielu klubów sportowych oraz Związku Harcerstwa Polskiego. „Sokół” działał aktywnie już w okresie zaborów. Celem jego było krzepienie tężyzny fizycznej oraz wychowanie patriotyczne polskiej młodzieży. Dynamiczny rozwój organizacji przerwała II wojna światowa, po której towarzystwo zostało zdelegalizowane przez władze komunistyczne, przetrwało jednak w środowisku polskich emigrantów. Na terenie Polski „Sokół” odrodził się 10 stycznia 1989 r. z inicjatywy Jana Młotkowskiego.

groby 2

Na Litwie organizacja została reaktywowana w 1991 r., za sprawą Michała Sienkiewicza. Obecnie skupia 76 członków w oddziałach organizacji (gniazdach) w Solecznikach, Białej Wace i Ejszyszkach. Obok organizacji skupiającej dorosłych, działają 2 gniazda młodzieżowe w Solecznikach i Białej Wace.

Źródło: http://www.wilnoteka.lt/http://www.salcininkai.lt

Zostaw komentarz

komentarzy