Sokoli w Bydgoszczy uczcili 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Bydgoszczanie 101. rocznicę odzyskania niepodległości obchodzili uroczyście w wielu punktach miasta. 11 listopada 2019 r. delegacja sokołów złożyła kwiaty i zapaliła znicz przed tablicą sokolego generała Józefa Hallera, jednego z Ojców Niepodległości Polski.

Pierwszy z prawej Andrzej Bogucki, prezes gniazda bydgoskiego

Pan Mikołaj Bogdanowicz wojewoda kujawsko–pomorski, zaprosił sokołów na oficjalne wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, celebrowana przez JE Biskupa Jana Tyrawę w bydgoskiej Katedrze pw. św. św. Marcina i Mikołaja. Po Mszy św., odbył się przemarsz bydgoszczan, stowarzyszeń, kombatantów, działaczy opozycji demokratycznej, policji, wojska, młodzieży szkolnej z nauczycielami, sokołów, strzelców, harcerzy, na czele z pocztami sztandarowymi, z wielka flaga narodową, pod pomnik „Civitas Bydgostiensis Libera” – Miasto Bydgoszcz Wolne. Po odegraniu hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego” wciągnięto polską flagę na maszt. Przemówienia wygłosili przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, odbył się Apel Poległych, złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Całości asystowała kompania honorowa i orkiestra Wojska Polskiego. Następnie w budynku urzędu województwa kujawsko–pomorskiego odbyła się patriotyczna uroczystość wręczenia odznaczeń przez wojewodę Mikołaja Bogdanowicza.

Uroczystości pod pomnikiem

Uroczyste nabożeństwo

Ks. biskup Jan Tyrawa w swojej wspaniałej homilii z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości, którą wygłosił w Katedrze Bydgoskiej 11 listopada 2019, przyczynił się do głębokich przemyśleń wiernych i zaznaczył, że „Demokracja to nie pogarda elit dla ludu”. (…) Ks. biskup Jan Tyrawa w swojej homilii wspomniał też m.in. o naszych przodkach walczących o niepodległość Ojczyzny, m. in. o naszym wybitnym sokolim działaczu Wojciechu Korfantym, jednym z ojców niepodległej Polski, prezesie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Katowicach, polskim przywódcy narodowym Górnego Śląska i jednej z najważniejszych postaci walki o przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

Nasi przodkowie doświadczyli czegoś podstawowego; jak ważną sprawą jest posiadanie Państwa. Państwo jest fundamentem wszelkich dalszych poczynań, przedsięwzięć. Stanowi pierwszą wspólnotę, która poczynaniom poszczególnych obywateli dodaje idei, mocy, nadziei, chroni przed samotnością. Jest wspólnotą, to znaczy czymś więcej niż sumą poszczególnych obywateli, ma swoją duszę, odwagę, cel i środki jego realizacji, ma swoją politykę i swoją twarz. Żaden człowiek nie stwarza siebie samego, swojej natury i żadne państwo nie stwarza siebie samego, swojego ducha. To jest mu dane (…) – mówił biskup Tyrawa.

Uczestnicy uroczystości w urzędzie wojewódzkim

Rozumiał to doskonale Wojciech Korfanty, któremu w ostatnim czasie postawiono pomnik w Warszawie, jako działaczowi śląskiemu walczącego o Polskę, o polski Śląsk. „Państwo ma obowiązek troszczenia się o zdrowie narodu. Bez zdrowego narodu nie ma zdrowego państwa! W zdrowym ciele zdrowy duch. Jeżeli dusza narodu jest chorą, to na nic się zdadzą wszelkie przepisy, mające na względzie zdrowie cielesne. Naród chory na duszy i pod względem cielesnym musi z czasem zmarnieć, a razem z nim marnieje także i państwo, a naród i państwo staną się pastwą innych narodów zdrowych i silnych na duszy i ciele… Dlatego też każde państwo zalicza do swych obowiązków także troskę o zdrowie ducha i duszy narodu, aczkolwiek troska o duszę człowieka należy do najprzedniejszych zadań Kościoła. Jeżeli chodzi o moralne wychowanie obywatela, to pomiędzy Kościołem a państwem nie może być sprzeczności, bo praca Kościoła i państwa w tej dziedzinie powinna się uzupełniać”. Dzisiejszy świat tego nie rozumie i stąd stara się wyrzucić Kościół z przestrzeni publicznej. Trudno jednak dostrzec, aby udało mu się moralnie obywatela wychować (…) – dodawał.

Warto przytoczyć ważne słowa wygłoszone przed pomnikiem „Civitas Bydgostiensis Libera”. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz odniósł się też do podziałów politycznych w Polsce: (…) Nie dajmy sobie wmówić, że żyjemy w kraju dramatycznie rozdartym, niemalże na skraju wojny domowej. Jesteśmy krajem, w którym panuje i pulsuje demokracja, a spór nawet bardzo ostry jest w nią wpisany dodał, że na tle innych krajów Europy i świata Polska jest silna i bezpieczna, wreszcie wolna od komunizmu (…).

Sokoli na uroczystościach

Sokoli z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, na czele z prezesem Andrzejem Boguckim, uczestniczyli w uroczystościach wspólnie, szczególnie z bliskimi organizacjami, Stowarzyszeniem Idee „Solidarności” 1980 – 1989, na czele z Barbarą Wojciechowską – przewodniczącą i Stowarzyszeniem Osób Represjonowanych w PRL Przymierze w Bydgoszczy, na czele z Janem Raczyckim – prezesem, Bractwem Inflanckim oraz strzelcem Januszem Małeckim.

Stefan Pastuszewski, członek honorowy „Sokoła” Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej

Warto zapisać z kronikarskiego obowiązku, że Mikołaj Bogdanowicz w imieniu Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczył wybitnych działaczy antykomunistycznej opozycji demokratycznej i osoby represjonowane z województwa kujawsko–pomorskiego Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości, w tym: Barbarę Wojciechowską, Stefana Pastuszewskiego – członka honorowego Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, Jana Raczyckiego i innych. Po zachodzie słońca w Dworku „Bogucice” na Tatrzańskim odbyło się spotkanie sokołów fordońskich, gdzie uczczono pamięć sokołów walczących o niepodległość Polski, podsumowano działalność sokolą minionego roku oraz omówiono przygotowania do obchodów 100-lecia Powrotu Bydgoszczy do Macierzy, które odbędą się w styczniu 2020 r. W dzień poprzedzający w bydgoskiej Smukale, Tadeusz Topczewski – kierownik sekcji Rzutu Podkową TG „Sokół” II B-F, zorganizował Turniej Niepodległości Rzutu Podkową 2019.

(alb)

Zostaw komentarz

komentarzy