Spotkanie autorskie w Lesznie!

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie zaprasza na promocję książki pt. „Bronisław Kotlarski 1893 – 1939 Droga wielkopolskiego patrioty”. Autorem publikacji jest druh Mateusz Szałata, wiceprezes TG „Sokół” w Lesznie. Promocja odbędzie się w Bibliotece Ratuszowej, w niedzielę 12 września 2021 r. o godz. 15.30. W związku z dużym zainteresowaniem publikacją liczba miejsc jest ograniczona.

„Bronisław Kotlarski 1893 – 1939 Droga wielkopolskiego patrioty” to wyjątkowa publikacja, która powstała na kanwie nigdy dotąd niepublikowanych i unikatowych wspomnień, dokumentów oraz fotografii. Solidny materiał historyczny dostarczony przez rodzinne Kotlarskich pozwolił na szczegółowe odtworzenie losów Bronisława, który był ważną postacią życia społecznego w Lesznie. Opublikowana biografia tego zasłużonego mieszkańca naszego miasta stanowi uzupełnienie dotychczasowej historiografii regionu. To publikacja, która powstała na bazie pracy licencjackiej autora, którą poszerzono o obszerny i nigdy wcześniej niepublikowany materiał fotograficzny. Jak się okazało temat pracy bardzo dobrze pasował do serii Cives Nostri i dzięki staraniom rodziny Kotlarskich udało się biografie ich zasłużonego przodka w tejże serii opublikować.

Książka opowiada o drodze życiowej jaką szedł Bronisław Kotlarski od najmłodszych lat, a była to droga wielkopolskiego patrioty. Brał udział w strajkach szkolnych, przeszedł wszystkie fronty I Wojny Światowej, odegrał bardzo ważną role w powstaniu wielkopolskim, po którego zakończeniu natychmiast rzucił się do obrony ojczyzny przed bolszewicką zarazą w 1920 roku. Po powrocie do Leszna aktywnie działał w „Sokole”, wraz z bratem prowadził sklep z materiałami włókienniczymi (skład bławatów), był członkiem wielu klubów i stowarzyszeń, a jego działalność promieniowała na całe jego otoczenie. Niestety jego życie zakończyło się gwałtownie i tragicznie przez dokonanie zbrodniczej egzekucji na nim i innych zasłużonych mieszkańcach Leszna 21 października 1939 roku.


Odtworzenie losów Bronisława Kotlarskiego było możliwe dzięki uprzejmości i ogromnemu zaangażowaniu Państwa Kotlarskich z Leszna, którzy odnaleźli i udostępnili autorowi ręcznie spisane wspomnienia ich zasłużonego przodka. Na potrzeby publikacji rodzina przeprowadziła również kwerendę w Wojkowym Biurze Historycznym w Warszawie. W rodzinnym archiwum Państwa Kotlarskich znajdują się również inne dokumenty, wspomnienia innych członków rodziny, dziesiątki fotografii, oraz szereg pamiątek rodzinnych. Głównie na podstawie wspomnień Bronisława i pamiątek autor odtworzył losy bohatera, czyniąc to z wielkim osobistym zaangażowaniem, co daje się odczuć w tekście między innymi przez szczegółowość wywodu z jakim autor opisuje losy wojenne Kotlarskiego, które zajmują lwią część publikacji.

Mateusz Szałata jest początkującym historykiem pochodzącym z Leszna, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a Poznaniu. W jego obszarze zainteresowań znajdują się historia powszechna XIX wieku, historia ziem polskich 1795 – 1918, jak również Powstanie Wielkopolskie, historia regionu leszczyńskiego oraz dwudziestolecie międzywojenne w II Rzeczypospolitej. Poza badaniem wyżej wymienionych tematów, autor jest aktywnym członkiem , a od lipca 2021 roku, wiceprezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” im. Mieczysława Opatrnego w Lesznie.

Zostaw komentarz

komentarzy