Sukces konferencji w Warszawie!

Dużym sukcesem dla organizatorów i uczestników okazała się konferencja historyczna poświęcona zagadnieniom Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, która odbyła się 27 grudnia 2021 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Było to pierwsze wydarzenie z wielu kolejnych, jakie zapowiadają po swoim sukcesie organizatorzy.

Goście panelu pierwszego. Od lewej: prof. Olaf Bergmann, Mariusz Patey, Dariusz Wasilewski

Konferencja pt. Wokół Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Historia, teraźniejszość, przyszłość miała charakter paneli dyskusyjnych. Taka formuła wydarzenia miała zapewnić merytoryczną dyskusję dotyczącą współczesnej kondycji społeczeństwa i Państwa Polskiego w kontekście dziedzictwa Powstania Wielkopolskiego.

Organizatorzy zaprosili do udziału w panelach przedstawicieli środowisk historyków, ekonomistów, publicystów i przedstawicieli mediów, którzy w sposób niezwykle celny dokonali porównania współczesnej rzeczywistości z myślą, ideą i sposobem działania z okresu Powstania Wielkopolskiego.

Organizatorem konferencji były Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego oraz gospodarz wydarzenia Muzeum Niepodległości. Sukces konferencji zapewniło znakomite grono partnerów konferencji:

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Warszawie
Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego
Instytut im. Romana Rybarskiego
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników „Swojak”
Fundacja Obowiązek Polski
Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego
Historia bez mitów
Magna Polonia
Myśl Polska
Chrobry Szlak
Klub im. Romana Dmowskiego Warszawa

Przemysław Piasta (z prawej) w towarzystwie Zbigniewa Okorskiego, prezesa TG „Sokół” w Warszawie

Referat otwierający pt. „Społeczne i polityczne aspekty Powstania Wielkopolskiego” wygłosił Damian Małecki, prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Prezes „Sokoła” opowiadał o organizacjach społecznych i politycznych, postawie i sposobie działania ówczesnych elit, które stały u podstaw zwycięstwa powstańców. Nie mniej uwagi poświęcił bieżącej polityce historycznej dotyczącej Powstania Wielkopolskiego, która w jego przekonaniu stoi w sprzeczności z historią.

Po godz. 13.00 rozpoczął się panel pt. Swój do swego po swoje – gospodarka narodowa w okresie zaborów, który poprowadził Przemysław Piasta, prezes Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego. Jego gośćmi byli Dariusz Wasilewski (Fundacja Obowiązek Polski) oraz Mariusz Patey (Warsaw Institute).

Uczestnicy panelu dotyczącego mediów. Od lewej: Arkadiusz Miksa, Adam Śmiech i Kamil Klimczak

W panelu drugim goście rozmawiali na temat roli środków masowego przekazu w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków. Wiele krytycznych uwag dotyczących obecnego ładu medialnego wypowiedzieli Arkadiusz Miksa (Klub im. Romana Dmowskiego), Adam Śmiech („Myśl Polska”) i Kamil Klimczak („Chrobry Szlak”), którzy zgodnie podkreślali destrukcyjną rolę mediów we współczesnej Polsce, której w żaden sposób nie można porównywać z pracą redaktorów pism polskich z okresu zaborów i Polski międzywojennej.

W panelu nr 3 Nie tylko orężem – wielkopolska droga do niepodległości oczyma historyków prof. Olaf Bergmann (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości) i Brunon Różycki (Historia Bez Mitów) odpowiadali na pytania Damiana Małeckiego (ZTG „Sokół” w Polsce) dotyczące roli obozu Piłsudskiego. W dyskusji najwięcej uwagi i emocji wzbudziło przypisywanie zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego środowisku Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego. Paneliści zwracali uwagę, że nie jest to zjawisko nowe, ale obecne w Polsce od wczesnych lat 90-tych, ze szczególnym nasileniem występujące w ostatnich latach.

Andrzej Szlęzak, b. Prezydent Stalowej Woli na chwilę przed rozpoczęciem konferencji

Konferencję zamykał panel pt. Dyplomacja i wojna w zmaganiach o polskość ziem zachodnich z prowadzącym Janem Engelgardem (Muzeum Niepodległości). Temat dyskusji posłużył do generalnych podsumowań na temat kondycji ziem zachodnich Polski, czego w bardzo trafny sposób dokonał Andrzej Szlęzak, b. Prezydent Stalowej Woli. Własne refleksje dotyczące myśli i polityki Powstania Wielkopolskiego przedstawił również Romuald Starosielec („Polityka Polska”), który podkreślał, że trudno we współczesnej Polsce doszukiwać się czegokolwiek ze spuścizny tego sposobu myślenia i prowadzenia polityki. Był to panel, który wywołał merytoryczną dyskusję i wiele pytań z sali.

Wydarzenie było transmitowane przez „Chrobry Szla” oraz kanał na YouTUbe Muzeum Niepodległości.

Zostaw komentarz

komentarzy