Szkolenia PDS Leszno w Pępowie i dla harcerzy!

W Pępowie, gdzie planowane jest utworzenie sekcji TG „Sokół” w Lesznie, odbyła się pierwsza zbiórka szkoleniowa. Wśród uczestników zajęć znaleźli się młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą współtworzyć sekcję. Natomiast 2 grudnia 2021 r. na prośbę druha Sławomira Durki, drużynowego 15 Specjalnej Drużyny Harcerskiej im. 62 Kompanii Specjalnej „Commando”, Polowa Drużyna Sokoła w Lesznie przeprowadziła instruktaż szkoleniowy dla harcerzy Hufca ZHP w Lesznie.

Pępowo

Szkolenie dla sekcji w Pępowie na zaproszenie Mirosławy Bigaj przeprowadzili druh Kamil Klimaszewski, komendant Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie oraz druhna Eliza Sroka z PDS Leszno. W trakcie spotkania przećwiczono wybrane zagadnienia z musztry indywidualnej, a także omówiono jak należy zachować się w szyku. Przećwiczono między innymi:

  • Postawe zasadniczą
  • Zwroty indywidualnie i grupowo
  • Zbiórkę w szeregu oraz dwuszeregu z frontowaniem
Młodzi uczestnicy szkolenia

Kolejnym zagadnieniem jakie poruszono były elementy związane z pierwszą pomocą. Z druhami z Pępowa omówiono rodzaje ran, z jakimi mogą mieć do czynienia w życiu codziennym oraz pokazano, a następnie przećwiczono metody opatrywania omówionych na zajęciach ran. Ponadto druhów z Pępowa zapoznano ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu PDS Leszno, były to:

  • Kamizelki taktyczne
  • Kombinezon przeciwchemiczny wraz z maską przeciwgazową
  • Indywidualne środki opatrunkowe, a wśród nich opatrunki wentylowane Ahermana (ACS)

Poza wyposażeniem równie dużym zainteresowaniem cieszyły się opowieści, których bazą były doświadczenia ze służby prowadzących zajęciach. Mamy nadzieję, że przeprowadzone ćwiczenia i zdobyta wiedza będę z powodzeniem wykorzystywane przez młodych ludzi w przyszłości.

ZHP Leszno

Ćwiczenia w Lesznie przeprowadzili druhowie na czele z komendantem Kamilem Klimaszewskim, instruktorem Ryszardem Kosowskim, starszym sierżantem rezerwy Wojska Polskiego oraz Elizą Sroką, instruktorem Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie

Szkolenie obejmowało podstawy budowy i bezpiecznej obsługi karabinków z rodziny KBK AK takich jak : KBK AK GN wz. 1960, karabinek wz. 88 Tantal oraz z budowy i bezpiecznej obsługi ręcznego Karabinu Maszynowego RPD ( w Wojsku Polskim oznaczenie RKM-D).

Harcerze leszczyńskiego Hufca ZHP w towarzystwie druha Ryszarda Kosowskiego

Wyżej wymienione szkolenia wzbogacone zostały ciekawostkami na temat konstrukcji omawianych sztuk broni. Dodatkowo druhowie 15 Specjalnej Drużyny Harcerskiej im. 62 Kompanii Specjalnej „Commando” mieli okazję zobaczyć sprzęt i wyposażenie wojskowe znajdujące się w kolekcji jednego z druhów PDS Leszno. Ponadto ramach zajęć uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć jak wygląda rozkładanie i składania karabinka z rodziny KBK AK na czas.

Nie było to pierwsze takie szkolenie dla harcerzy w Lesznie i zapewne nie ostatnie.

Kamil Klimaszewski
komendant PDS Leszno

Zostaw komentarz

komentarzy