Szkolenia Polowej Drużyny Sokoła z Tarnowa

Druhowie Polowej Drużyny Sokoła z Tarnowa, na czele z druhem Rafałem Szydłowskim, wzięli udział w manewrach w Chrząstowicach k. Opola. W ćwiczeniach brało udział około 400 osób z całej Polski.

Druhowie z Tarnowa podczas ćwiczeń

Wydarzenie nosi nazwę Fedrunek. Są to manewry drużynowe trwające nieprzerwanie przez 24h. Miejscem tych manewrów jest poligon ASG w Chrząstowicach k. Opola. Odbywają się one dwa razy do roku, na wiosnę i na jesień. Za każdym razem bierze w nich udział ok. 400 z całej Polski. Fedrunek to słuchanie i wykonywanie rozkazów na różnych szczeblach dowodzenia (sztab, pluton, drużyna, fire-team). To duży zróżnicowany teren leśny. To także stała kontrola punktów strategicznych – kopalnie, bazy, punkty wzbogacania. Nie mniej ciekawe są działania dywersyjne na tyłach wroga, frontalne ataki, transport VIPa, eskorta ładunku. Druhowie PDS z Tarnowa weszli w skład oddziału bojowy tzw. fire team do zadań specjalnych.

Naszym zadaniem było rozpoznanie i prowadzenie grup i plutonów jako szpica. Szkolenie było bardzo bogate, liczyło się doświadczenie, wojskowy dryl, wytrzymałość fizyczna i psychiczna oraz odwaga. To nie był czas na luksusy, przyjemności i sen! – relacjonuje druh Rafał Szydłowski, uczestnik ćwiczeń i komendant PDS w Tarnowie.

Druh Rafał Szydłowski

Na tym jednak działalność PDS w Tarnowie się nie kończy. Na wiosnę planowana jest przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji oraz kolejnych szkoleń. O bieżącej działalności Polowej Drużyny Sokoła dowiecie się z funpage na Facebooku Polowa Drużyna Sokoła Tarnów

Zostaw komentarz

komentarzy