Szkolenie Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich za nami! [relacja]

Druhowie z różnych zakątków Polski zjechali się do Zaklikowa w województwie podkarpackim w celu pozyskania wiedzy potrzebnej do tego, aby stać się dowódcą drużyny. W szkoleniu wzięli udział druhowie z Krakowa, Niepołomic, Lublina, Knurowa i Stalowej Woli.

Uczestnicy kursu dowódców PDS. W pierwszym rzędzie, trzeci od lewej druh Adam Burdzy, Komendant Główny PDS

Organizatorem szkoleń był Komendant Główny PDS druż. Adam Burdzy. Zaplecze logistyczne i instruktorsko-metodyczne zapewnił PDS Stalowa Wola, PDS Nisko i TG „Sokół” w Lesznie im. Mieczysława Opatrnego, szkolenie ogniowe na strzelnicy w Urzędowie mogliśmy odbyć dzięki klubowi strzeleckiemu „Sokół” w Lublinie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za trzy dni intensywnego szkolenia. Podziękowania kierujemy również dla Mariusza Moskala, sołtysa miejscowości Łysaków.

Uczestnicy szkoleń w trakcie zajęć teoretycznych

Kandydaci na dowódcę PDS zaczęli zajęcia od sprawdzenia swojego poziomu wyszkolenia i wiedzy. Po dograniu pododdziału szkolnego na siedmiu podpunktach rozpoczęło się szkolenie specjalistyczne dotyczące: podstaw formowania pododdziału, roli dowódcy drużyny w strukturach Polowych Drużyn Sokoła, postawy jaką powinien prezentować dowódca, zasad wychowania młodzieży w duchu katolickim i patriotycznym oraz podstaw związanych z planowaniem zgrupowań i pisaniem planów pracy.

Po przerwie obiadowej pododdział szkolny ruszył w teren, aby uczyć się zasad prowadzenia zgrupowań taktycznych i zasad działania sekcji/drużyny w terenie otwartym. Odbyła się seria zajęć dzienno-nocnych połączona z wymarszem w lasy łysakowskie. Szkoleni poznali podstawy prowadzenia zgrupowań taktycznych, taktyki zielonej oraz dowiedzieli się jaka jest specyfika dowodzenia drużyną lekkiej piechoty w terenie otwartym. Intensywne ćwiczenie zakończyło się nad ranem.

Zajęcia strzeleckie w Urzędowie

Następnego dnia instruktorzy nie marnowali czasu, dzień rozpoczęła: poranna pobudka, śniadanie, odprawa i wyznaczenie druhów na ostatnie podpunkty, na których szkoleni wcielili się tym razem w rolę szkolących! Praca manualna na broni palnej, składanie i rozkładanie karabinka AK, tamowanie krwotoku z rany postrzałowej i zakładanie maski gazowej na czas, to tematy, które realizowali przyszli dowódcy drużyn i komendanci gniazd.

Po zakończeniu egzaminu odbył się uroczysty apel kończący zgrupowanie na którym Komendant Główny Polowych Drużyn Sokoła druh drużynowy Adam Burdzy podziękował za udział w szkoleniu oraz rozdał dyplomy za udział w zgrupowaniu. Ostatnim etapem zwieńczającym kurs było strzelanie z różnych typów broni na strzelnicy w Urzędowie.

Adam Burdzy
Komendant Główny PDS

Zostaw komentarz

komentarzy