Sztandar „Sokoła” poprowadzi pochód w Poznaniu w 100. rocznicę Sejmu Dzielnicowego!

Tak jak 100 lat temu sztandar Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” stanie na czele ponownego pochodu w Poznaniu, w którym wezmą udział potomkowie delegatów Polskiego Sejmu Dzielnicowego, organizacje społeczne i grupy rekonstrukcyjne. Uroczysty przemarsz ulicami Poznania organizowany jest dla uczczenia wydarzeń sprzed 100 lat, które poprzedziły i w znacznym stopniu przyczyniły się do skuteczności zwycięskiego zrywu z lat 1918-1919.

Historyczny przemarsz

Zanim wybuchło powstanie wielkopolskie, był Polski Sejm Dzielnicowy. Dzięki niemu Polacy w zaborze pruskim dysponowali legalną władzą, która mogła przejąć rządy w Wielkopolsce po wybuchu powstania. Przemarsz nawiązuje do pochodu, w którym przeszli ulicami Poznania delegaci i delegowane na Polski Sejm Dzielnicowy 3 grudnia 1918 r. Był on dobitną i radosną manifestacja polskości w ciągle jeszcze niemieckim Stadt Posen.

TG „Sokół” poprowadził pochód ze względu na szczególne zasługi gniazd sokolich dla zachowania polskości na terenie zaboru pruskiego. Okazało się, że wyróżnienie sprzed 100 lat było jak najbardziej słuszne, co zostało następnie potwierdzone powszechnym udziałem członków organizacji w Powstaniu Wielkopolskim. Ze względu na historyczne zasługi „Sokoła” organizatorzy postanowili, że sztandar „Sokół” po raz kolejny poprowadzi przemarsz przez Poznań.

Ponownie w Poznaniu

Uczestnicy pochodu w roku 2018 wyruszą w niedzielę, 2 grudnia, o godzinie 14.45 sprzed Fary pod pomnik Powstańców Wielkopolskich. Wcześniej o 13.30 w Farze zostanie odprawiona uroczysta Msza. Będą mieli biało-czerwone flagi, rozety i kwiaty, z których przed pomnikiem ułożą biało-czerwoną flagę. Kolumnie pochodu towarzyszyć będzie Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, harcerze z Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 oraz grupy rekonstrukcyjne. Uroczystość zakończy wykonanie pamiątkowego zdjęcia i wojskowa grochówka prosto z kotła.

 

Źródło: tenpoznan.pl, Fundacja Zakłady Kórnickie, Hrabia Tytus

 

Zostaw komentarz

komentarzy