Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” patronem szkoły w Nysie!

Inspiracja ideą „Sokoła”

Przed miesiącem Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało patronem szkoły w Nysie! Uroczystość nadania imienia PTG „Sokół” gimnazjum sportowemu odbyła się 22 listopada 2013 r.

Nadanie imienia PTG „Sokół”

Obraz 160

Dzień 22 listopada 2013 r. zapisze się w historii Gimnazjum Sportowego w Nysie, jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego  SOKÓŁ.W Nyskim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie, Feliks Kamienik odczytał uchwałę o nadaniu Gimnazjum Sportowemu imienia, a następnie wraz z burmistrz Nysy Jolantą Barską, wręczyli akt nadania dyrektorowi szkoły, przedstawicielom Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Obraz 073

Uroczystość zaszczyciło swą obecnością wielu wspaniałych gości, m.in. wiceprezes Polskiego Związku Gimnastycznego Sławomir Kaliszewski, przewodniczący Sejmiku Województwa Bogusław Wierdak, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Woźniak i starosta Adam Fujarczuk oraz przedstawiciele władz Gminy Nysa. Wśród publiczności byli także m.in.: Jan Hyncman, założyciel nyskiej gimnastyki, Lesław Świerczek, prezes Nyskiego Towarzystwa Gimnastycznego, Jan Ryś, legenda polskiej siatkówki, Witold Iwaszkiewicz, dyrektor Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, radni Rady Miejskiej w Nysie, nauczyciele, byli trenerzy, przyjaciele i uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Nysie. Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił Ryszard Łoboda, dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Nysie. Głos zabierali także: burmistrz Nysy Jolanta Barska, przewodniczący Bogusław Wierdak, wiceprezes PZG Sławomir Kaliszewski, starosta Adam Fujarczuk oraz Aurelia Stępień z Opolskiego Kuratorium Oświaty. Dyrektor Ryszard Łoboda przekazał życzenia i podziękowania za wybór patrona szkoły od prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce Antoniego Beliny-Brzozowskiego. Obraz ?Sokoła?, który publiczność mogła oglądać na scenie został namalowany i podarowany przez prof. Monikę Kamińską.

Obraz 119

Wybór patrona

Przystępując do wyboru patrona dla Gimnazjum Sportowego w Nysie podjęto następujące działania. Przede wszystkim powołano zespół, który opracował harmonogram i procedury działań związanych z przedsięwzięciem. Następnie zapoznano z nimi rodziców i uczniów.  W grudniu 2012 r. wystawiono w holu szkolny ?skrzynkę zgłoszeń?, aby każdy mógł zaproponować swojego kandydata. Ze zgłoszeń wyłoniono 4 kandydatów: Orlęta LwowskiePolskie Towarzystwo Gimnastyczne SokółJan Ryś,Kazimierz Górski. Głosowanie odbyło się w dwóch turach; pierwsza wskazała propozycje w poszczególnych grupach: uczniowie – Kazimierz Górski, rodzice i nauczyciele: PTG Sokół. W drugiej turze Kapituła jednogłośnie zdecydowała o wyborze PTG Sokół na patrona gimnazjum.

Obraz 045

Władze szkoły wyjaśniają dlaczego właśnie „Sokół” został patronem

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? – to pionierska organizacja założona w 1867 we Lwowie. Działała ona aktywnie w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości. Celem towarzystwa było podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej, podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży, popularyzacja sportów letnich i zimowych, wyrabianie tężyzny fizycznej i sił moralnych ? wyrażało się to w zawołaniu W zdrowym ciele zdrowy duch. Symbolem ruchu stał się sokół w locie. Sokoły wzięły czynny udział we wszystkich powstaniach śląskich oraz w akcji plebiscytowej. Jego członkowie ginęli za ojczyznę. W dowód uznania za udział w walkach o przyłączenie Śląska do Polski towarzystwo zostało odznaczone Krzyżem ?Virtuti Militari?. Przygotowywało ono kadry sprawnych i umotywowanych patriotycznie młodych Polaków do działań wojskowych na rzecz odrodzenia ojczyzny. Działalność ?Sokoła? na Śląsku i w całej Polsce przerwał wybuch II wojny światowej. PTG ?Sokół? hołdowało ideom olimpijskim, zaczerpniętym z antycznych ideałów wychowawczych.

Obraz 131

Cała społeczność szkolna Gimnazjum Sportowego w Nysie tego dnia staje się spadkobiercą tych ideałów. Pragnie postępować zgodnie z zasadą fair play nie tylko w sporcie, ale i w życiu codziennym, pragnie dążyć wytrwale do celu, jakim jest osiąganie najlepszych wyników w nauce i w sporcie. Patron ten zapewnia także ciągłość pracy wychowawczej w całym Zespole Szkół Sportowych w Nysie, gdyż występują liczne nawiązania do  patrona Sportowej Szkoły Podstawowej ? Powstańców Śląskich.

Redakcja portalu SokolstwoPolskie.pl Pozostaje w stałym kontakcie z władzami szkoły. Do tematu szkoły w Nysie na pewno jeszcze wrócimy.

Należy spodziewać się, że w najbliższych latach znaczenie i rola sokolich Towarzystw będzie rosnąć, a sokoli sztandar uświetni jeszcze niejedną uroczystość.

Źródło:

www.nysa.eu

Zostaw komentarz

komentarzy