Władysław Stasiak – 10. rocznica śmierci

W 10. rocznicę śmierci przypominamy postać Władysława Stasiaka, przyjaciela organizacji sokolej, którego brak odczuwamy dzisiaj szczególnie.

Władysław Stasiak z harcerzami

16 lutego 2009 r. obchodzono 90. rocznicę powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. ZTG „Sokół” w Polsce uczcił te wydarzenia organizując w Warszawie „Wieczór Tradycji w Teatrze Polskim”. Honorowy Patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

W programie, poza częścią oficjalną, gdzie recytację i wprowadzenie wykonał druh Ryszard Bacciarelli, był Koncert Orkiestry Kameralnej „Simfonietta Bydgoska” pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego z solistką Grażyną Brodzińską.

Obchody 90-lecia Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

Udział w uroczystościach wziął wtedy Władysław Stasiak, który „Sokoła”, organizacje harcerskie i strzeleckie darzył szczególną sympatią. Władysław Stasiak w trakcie uroczystości przeczytał list od Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W ówczesnym czasie był jedną najbardziej życzliwych naszej organizacji osób z kręgów władzy.

Władysław Stasiak

Urodził się 15 marca 1966 r. we Wrocławiu. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim historię. W tym czasie zaangażowany był w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był również szefem straży strajkowej. Udzielał się także w dominikańskim duszpasterstwie akademickim, był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu.

Władysław Stasiak

W 1989 roku ukończył Wydział Historii na Uniwersytecie Wrocławskim i został asystentem w katedrze historii starożytnej. W latach 1989 – 1990 działał w Komitecie Obywatelskim we Wrocławiu. Kandydował z jego ramienia do Rady Miasta. Współtworzył wrocławskie struktury Porozumienia Centrum, był członkiem zarządu województwa.

Następnie pracował jako: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Dyrektor Departamentu w Najwyższej Izbie Kontroli.

Z początkiem 2009 roku Władysław Stasiak otrzymuje nominację na stanowisko zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP. W lipcu zostaje Szefem Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oprócz podstawowych zadań wynikających z objętego stanowiska próbuje wcielać w życie myślenie kategoriami dobra Ojczyzny, na wielu płaszczyznach.

Organizuje spotkania, seminaria oraz konkursy, które mają na celu nakreślenie podstawowych problemów przed jakimi stoi Polska i możliwości ich rozwiązania. Jest orędownikiem tzw. „silnego państwa” przyjaznego obywatelom i spełniającego oczekiwania ludzi. Walczy z mitem, że państwo i urzędasy nie są nikomu potrzebne. Wymaga od innych, ale przede wszystkim od siebie najwyższych standardów. Staje się wzorem dla wielu środowisk.

Władysław Stasiak nie był tylko sprawnym urzędnikiem. Miał w sobie moc zjednywania ludzi i pozytywnego zarażania swoimi ideami. Skupiał wokół siebie osoby, które myślały i pragnęły robić tak jak On – dla których „dla Polski warto pracować”. Kochał podróże, góry, kulturę Ameryki Południowej i argentyński napój yerba mate. Słynne były Jego SMS-y w języku hiszpańskim lub po łacinie. Znał na pamięć fragmenty filmów Stanisława Barei. Bezpartyjny. Znał kilka języków obcych.


Źródło: www.archiwum.watra.pl, foto. P. Kyc
Foto i biogram za www.wladyslawstasiak.pl

Zostaw komentarz

komentarzy