Wyjątkowa wystawa w Rzeszowie dla upamiętnienia 150. rocznicy powstania „Sokoła”!

Uczniowie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Resovia uczestniczyli w otwarciu okolicznościowej wystawy przygotowanej przez Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i prof. Stanisława Zaborniaka, która została przygotowana z okazji obchodów 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Polsce.

Prof. Stanisław Zaborniak w trakcie spotkania z uczniami

Na zwiedzanie warto zarezerwować sobie więcej czasu, bo ta oryginalna wystawa nie tylko z pamiątkami związanymi z TG „Sokół”, ale też historycznymi pamiątkami Klubu Sportowego RESOVIA nie pozwala szybko oderwać się od gabloty i opowiadań przez prof. Stanisława Zaborniaka.

150 lat historii

Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół?, założone dnia 7 lutego 1867 r. we Lwowie, jest najstarszą polską organizacją sportowo-wychowawczą. Ideę stowarzyszenia wyraża hasło ?w zdrowym ciele zdrowy duch?. Towarzystwo przyczyniło się do rozwoju nowoczesnej kultury fizycznej i polskiego sportu. Podczas ?II Zlotu Sokoła? we Lwowie 14 lipca 1894 rozegrano pierwszy mecz piłkarski na ziemiach polskich. Sokolstwo odegrało również istotną rolę w powstaniu harcerstwa polskiego, które zyskało z jego strony wsparcie kadrowe, organizacyjne i materialne.

Eksponaty prezentowane na wystawie

Od początku propagowanie przez ?Sokołów? tężyzny fizycznej szło w parze z działalnością niepodległościową, co znalazło potwierdzenie w powszechnym udziale druhów ?Sokoła? w Legionach Polskich, Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, innych jednostkach zbrojnych, a także w powstaniu wielkopolskim w 1918 r. oraz powstaniach śląskich 1919-1921.

Przez 150 lat z ?Sokołem? związało się wielu najwybitniejszych Polaków, m.in. Roman Dmowski, gen. Józef Haller, czy Wojciech Korfanty. Członkami honorowymi ?Sokoła? byli Ignacy Jan Paderewski i Jan Paweł II.

Po II wojnie władze komunistyczne wielokrotnie odmawiały rejestracji stowarzyszenia, dlatego organizacja działała poza granicami Polski. Działalność w kraju wznowiła zaraz po upadku komunizmu w 1989 r. Tak jak dawniej działacze sokoli przyczyniają się do szerzenia patriotyzmu oraz postaw patriotycznych i obywatelskich wśród kolejnych pokoleń Polaków prowadząc działalność sportową, kulturalną oraz proobronną w Polsce i za granicą.

Okolicznościowe zdjęcie

Uchwała Sejmu RP

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o istotnym znaczeniu Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? składa hołd i wyraża szacunek wszystkim działaczom Sokolstwa Polskiego, którzy na przestrzeni 150. lat swoją wytrwałą pracą przyczyniali się do wychowania wielu pokoleń polskiej młodzieży, kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, a także odzyskania i utrwalania niepodległości Polski – można przeczytać w projekcie uchwały.

Zostaw komentarz

komentarzy